Alltid noe å finne

Publisert 18.04.2013 av Arnfinn Huse Storsveen. Endret 18.04.2013.

Når snøen smelter vekk, er det mye rart som er å finne skjult under snømassene.

Mot sin hensikt
Noen ganger får ting en litt annen skjebne enn det de er tiltenkt.

En kaffekopp som ikke var oppkvikkende nok til at den ble kastet i søpla, pent innpakket avføring fra hund og brannhydranter titter alle frem nå når sola returnerer til et innpakket vinter-Norge. Snøen som har ligget som silkepapir, enten glatt og fint eller hardt og i en haug, smelter vekk og forteller oss at vi kanskje kan bli bedre til det ene og det andre. Noen av tingene er kanskje ubehagelige nok å finne igjen, andre ting tvinger frem et og annet spørsmål, mens noe annet gir grunn for en viss grad av bekymring.

Artikkelen fortsetter under bildeserien

Godt merket
Godt merket
Denne hydranten er markert med rød merkestikke i bakkant og lett å finne frem til, selv om den skulle ligge skjult under snøen.

- Brannhydrantene skal merkes slik at de ikke brøytes ned og dette er et kommunalt ansvar, svarer brann- og redningssjef Rolf Søtorp i Salten Brann IKS i en kommentar til Nettopp. - Når vi oppdager uoverensstemmelser varsler vi aktuell kommune om det slik at det treffes tiltak. Som en ytterligere kvalitetssikring fører vi blant annet i Bodø kommune tilsyn med hydrantene slik at vi sikrer god oppfølging og vedlikehold.

Han innrømmer likevel at nedbrøyting og andre forhold kan forekomme ettersom det er utplassert svært mange hydranter, men beroliger med at det ikke er grunn til bekymring. Hydrantene er registrert på kart slik at innsatsstyrkene kan rettledes til nøyaktig hvor hydrantene er, enten det er under eller over snøen. De har også med slukkemidler på både mannskaps- og tankbil for å begrense hvor mye tid som går tapt for å koble seg på hydrantene.

Her derimot
Denne derimot

Ingen merkepinne, og kommet frem i dagen de siste dagene.

Ståle Enge, seksjonssjef for vann og avløp i Bodø kommune, begrefter at det finnes slike kart og forklarer at for å finne dem igjen og hindre at de blir skadet setter de opp merkestenger på dem. - Dette hjelper brøytemannskaper til å ta hensyn til hydrantene i sitt arbeid, fortelle Enge. - Det er imidlertid et problem at det utføres hærverk på merkene og at de blir fjernet av uvedkommende. Dette kan føre til at hydrantene blir skadet eller at de ikke blir funnet raskt nok i en kritisk situasjon.