Utleverende tilfriskningsprosess

Publisert 18.04.2013 av Julie Solås Bendos.

Negative følelser og stressende hendelser har lenge vært inspirasjon for poeter og romanforfattere, og er i så måte ikke noe nytt fenomen. Det som derimot er nytt er mediet mange velger å ta i bruk for å uttrykke sitt indre, nemlig internett.

Illustrasjonsfoto
Selvskading er en utbredt psykisk sykdom

Flere og flere av de rammede av en form for psykisk sykdom, ønsker å være åpen om problemene i samfunnet. Åpenhet rundt egne problemer kan være både positivt og negativt for den det handler om. Å skrive er en måte å bearbeide tanker og følelser på, og stadig flere velger å opprette en såkalt sykdomsblogg for å skildre livet som psykisk syk. Denne uttrykksformen kan gi en bedret kommunikasjon mellom helsevesenet, familie, venner og den rammede.

Den 4. april publiserte Nettopp en artikkel hvor vi ble kjent med bloggeren, Karianne Martine Sandvik og hennes forhold til å blogge om sin egen psykiske helse. (Les den her: nettopp.uin.no

Forsker på området

Anders Johan Wickstrøm Andersen
Anders Johan Wickstrøm Andersen
Arbeider med forskning knyttet til psykisk helse

Førsteamanuensis i folkehelsevitenskap, Anders Johan Wickstrøm Andersen har forsket på nettbaserte psykisk helsetjenester og skrevet flere artikler om dette. Han mener at blogging i noen tilfeller kan brukes i en tilfriskningsprosess på linje med at det å skrive i seg selv kan være helende. En slik skriveprosess innebærer ofte i seg selv en form for refleksjonsprosess som godt kan stimulere til både nytenkning og innsikt i forhold til forhold som kan være vanskelig. Likevel er det vanskelig å generalisere fordi psykiske helseproblemer kjennetegnes av stor variasjon og er relasjonsavhengige. For noen vil det fungere, for andre overhode ikke, og for atter andre kan det sikkert fungere forverrende, forteller Andersen videre.

- Jeg leste at en pasient som gikk i terapi blogget om terapien etter hver time, og dermed gav viktig tilbakemelding om erfaringer med terapien som terapeuten i sin tur nyttiggjorde seg i den videre terapien – slik at det ble mest mulig fruktbart for den som trengte litt hjelp for å komme videre, sier Andersen til Nettopp.

Kan ha negative virkninger

På flere måter, og på måter som er tvetydige kan blogging også ha negative sider. En av dem er knyttet til bekjennelsen. Dette har den franske idehistorikeren Michel Foucault arbeidet mye med særlig knyttet til den katolske skriftestolen. Og grunntanken er her at selve bekjennelsen/fortellingen opprettholder og forsterker det man forteller om. Slik sett har åpenhetsbevegelsen innen psykisk helsefeltet en tvetydighet. Åpenheten (her uttrykt på en blogg) skal fjerne fordommer og stigma, men kan i seg selv både opprettholde fordommer og stigma både hos seg selv og andre. Det blir en slags Catch 22. I tillegg kommer nevnte forhold knyttet til utlevering, blamering etc. Det for eksempel ikke sikkert at ungdom som blogger om selvskading overskuer at dette er informasjon som kan lagres og gjenfinnes i det offentlige rom til «evig tid». Her ligger det åpenbart mulige negative sider som aktualiseres på en ny måte gjennom internett og bloggvirksomhet

Skeptisk

Interessegruppen for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS) er en frivillig organisasjon drevet av og for kvinner med spiseforstyrrelser. De arbeider med informasjonsvirksomhet, prøver å få til et tverfaglig behandlingstilbud i det offentlige og gir tilbud i form av kurs, sommerleir, grupper, m.m. 

Konstituert leder
Konstituert leder
Ellen M. Berg

Konstituert leder og sosialkonsulent ved IKS, Ellen M. Berg ser ikke på blogging som terapi, men at det likevell for noen kan oppleves som terapautisk.

- Jeg har aldri møtt noen som ble frisk kun av å blogge, forteller Berg til nettopp.

Hun mener at man burde gjøre en grundig vurdering før man starter opp en såkalt sykdomsblogg.

- Begynn å snakk med noen nære personer du stoler på, f.eks. venner, familie, helsesøster, en psykolog eller andre, anbefaler Berg avsluttningsvis.