Spøkelser? Hvem skal du ringe? Statskirka?

Publisert 18.04.2013 av Arnfinn Huse Storsveen. Endret 18.04.2013.

En del vil nok gjenkjenne omskrivingen av tema-låta til Ghostbusters. Tirsdag vedtok kirkemøtet en ny liturgi for velsignelse av hus.

Nye oppgaver
Før var det bare i nord at kirken velsignet hus, nå blir det en nasjonal oppgave.
Hva er en liturgi?
 

Liturgi er laget av to ord som er smeltet sammen til ett. Det ene ordet er ”folk” og det andre er ” arbeid /virke/ handling”. Begrepet ”liturgi” handler om hvordan mennesker på ulike måter uttrykker tilbedelse og tro.

Kirken.no

Årets kirkemøte ble avholdt i Kristiansand  11.-16. april. Blant saker som endringer i kirkeloven og valgordninger for kirkevalg, var det særlig en sak som skilte seg ut, nemlig en liturgi for å velsigne hus. I saksprotokollen fremgår det at denne skal kunne "... anvendes dersom en blir bedt om å komme til hus der noen opplever uro, utrygghet eller hendelser som er vanskelig å forklare."

Det er både lett og fristende å konkludere med at det er spøkelser og skrømt som omtales i den setningen. Men ifølge saksordføreren Helge Nilsen for saken under Kirkemøtet er det ikke snakk om å drive ut demoner og gjengangere fra de tusen hjem i ren "Åndenes makt"-stil.

- Hvorfor har man kommet frem til at Den norske kirke trenger en liturgi for å kunne velsigne hus og drive ut uforklarlige fenomener?

Ikke ghostbuster
Ikke ghostbuster

Helge Nilsen benekter at kirken skal begynne med spøkelsesutdrivelse.

- Det har i hele den kristne tid vært praktisert at man blant annet ber for hus og hjem og de som bor og lever der. Dette gjør store deler av det norske folk hver kveld i sin aftenbønn. Det er ikke noe merkelig eller mystisk ved dette, forklarer Nilsen.

- Ansatte og medlemmer i Den norske kirke hverken skal eller kan “drive ut uforklarlige fenomener", fortsetter Nilsen. - Slike “fenomener” oppleves av mennesker fra tid til annen, og vi skal alltid aksptere at deres opplevelser er relle for dem og legge dette i Guds hender og omsorg. Noen som opplever dette kan ha psykiske problemer, og da er det viktig at disse tas på alvor og evt henvises til profesjonell medisinsk hjelp.

- Hvorfor skjer dette nå?

- Dette har vært praktisert i hele vår kjente kristne historie, og flere har etterspurt en ryddig liturgi for dette, opplyser han. - De har bedt om bistand til å velge riktige ord og bønner.

- Hvilken rolle spiller religion i renselser av hus?

- Denne liturgien er ikke ment brukt i noen “renselsesprosess”. Det er et begrep som benyttes i kommersielle kretser, der de ønsker å fokusere på det mystiske for blant annet å kunne tjene penger på sine aktiviteter, sier Nilsen. - De påberoper seg ofte religiøs dekning for det de gjør, men dette er ikke i tråd med kirkens lære.