Fraværet stuper med ny regel

Publisert 29.11.2016 av Håkon Wikan, Andreas N. Trygstad.

Tidligere i høst ble fraværsgrensen innført i videregående skoler i landet. Det er rektor

Fornøyd:
Leif Magne Eggestad, rektor ved Bodin videregående skole er veldig fornøyd over fraværsgrensen.

Fraværsgrensen ble innført allerede ved semesterstart i år. Den går ut på at elevene ikke kan være borte mer enn 10 prosent av timene i et fag. Her skilles det også mellom dokumentert og udokumentert fravær.

Dokumentert fravær er sykdom, velferdsgrunner, hjelpearbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå, vitne i rettssak m.m.

Udokumentert fravær er for eksempel skulk, kjøreopplæring og bortvisning fra undervisning.

- Veldig fornøyd
Rektor ved Bodin videregående skole, Leif Magne Eggestad er veldig glad for at fraværsgrensen ble innført i videregående skoler.

- Vi hadde en fraværsregel på 15 prosent på slutten av 80-tallet, men den ble avskaffet kort tid etter. Det er veldig fint at vi har fått noe tilsvarende tilbake.

Eggestad sier at lærerne merker spesielt at flere elever møter opp når det er heldagsprøver og eksamener ved Bodin videregående skole.

I fjor var det totale fraværet på 4,6 prosent ved Bodin videregående skole, men i år har det gått ned til 2,9 prosent ifølge Eggestad.

- Elevene synes at den nye fraværsgrensen er helt ok, men det har likevel vært noen tilfeller hvor elevene har protestert mot dette på nasjonalt nivå, påpeker Leif Magne.

Gymkarakteren er utsatt

Sist vår demonstrerte elever over store deler av landet mot innføringen av fraværsregelen. (ekstern lenke, Aftenposten)

Elevene er bekymret over gymkarakteren fordi de har bare to timer gym i uka.

Elevene forteller da at de må ha gymtimene selv om de er syke.

- Hvis vi er borte en dag når vi har gym, så får vi brev hjem om at vi holder på å miste karakteren, og er vi borte enda en time, får vi ikke karakter, sier en elev ved Bodin videregående skole til radioen i Nettopp-redaksjonen.