Nå kan politiet få tilgang til mobilen din

Publisert 29.11.2016 av Tina Mari Støvset. Endret 29.11.2016.

I et forslag til en ny lov foreslår Straffeprosessutvalget at politiet kan få mulighet til å tvangsåpne telefonen din. Det kan bidra til å avdekke overgrep.

Illustrasjonsfoto:
Mange av mobilene kan nå åpnes ved fingeravtrykk.

Dersom det nye forslaget til straffeprosessloven blir vedtatt, kan politiet få innsyn i mobilinnholdet ditt. Til tross for at du ikke har gitt din tillatelse, kan politiet tvangsåpne mobiltelefonen din ved mistanke om straffbare forhold.

Politiadvokat Cecilie Gulnes forteller til NRK at flere saker som gjelder overgrep mot barn og unge avdekkes ved hjelp av den type databeslag. 

- Derfor er det viktig med en slik lovendring som gjør det mulig å avdekke saker og stoppe overgripere, sier Gulnes til NRK. 

Dagens lovverk ga problemer 

Tidligere i høst nektet en som var siktet å gi politiet tilgang til mobilen sin. Da brukte politiet makt for å åpne med fingeravtrykket hans. Saken vokste etter de fikk tilgang på mobilen, men Høyesterett avgjorde at det ikke er lov. Det er ikke sikkert at bevisene de fant kan bli brukt. 

Utdrag fra forslaget til ny straffeprosesslov

 

§ 14-6. Plikt til å medvirke til gjennomføring av tvangstiltak. Tilgangsopplysninger. Biometrisk autentisering (1) Påtalemyndigheten kan pålegge enhver som har vitneplikt i saken, å utlevere nøkler, koder, passord og lignende for å få tilgang til sted eller datasystem når det er nødvendig for å gjennomføre et tvangstiltak.

Kilde: NOU NOU 2016:24