Mattilsynet: Påvist ILA i Nesna

Publisert 30.11.2016 av Malin H. Hop. Endret 30.11.2016.

Det ble mandag 28. november oppdaget ILA i Nordbotnet i Nesna kommune, ifølge Mattilsynets nettsider.

 
Illustrasjonsfoto

Mattilsynet skriver på sine nettsider at de har opprettet et kontrollområde rundt Nesna kommune etter det ble gjort funn av virussykdommen ILA i Nordbotnet. Kontrollområdeforskriften gjelder for de som er innenfor en viss havomkrets rundt funnstedet og for de som driver aktiviteter som kan føre til videre smitte, altså Lurøy, Dønna og Leirfjord rundt Nesna kommune.

Kontrollområdet blir hevet når fisken har blitt tatt ut, alt utstyret har blitt rengjort og desinfisert, og sonen har vært brakklagt som det står i mattilsynets forskrifter.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er et alvorlig og smittsomt influensavirus hos fisk, som ikke kan smitte varmblodige dyr eller mennesker.