Bodø i siste innspurt for å bli fremtidsby

Publisert 29.11.2016 av Kai J. Kristoffersen. Endret 29.11.2016.

Ved å flytte flystripen lengre sørvest, frigjøres det enorme områder som kan brukes til et nytt nærings- og boligområde. Mandag fremla Daniel Bjarmann-Simonsen planen som skal gjøre Bodø til en «smart by» innen juli 2017.

Stor interesse:
Det var så godt som fullt da Daniel Bjarmann-Simonsen holdt foredrag om fremtiden til Bodø sentrum.

Over 200 mennesker møtte opp da Daniel Bjarmann-Simonsen holdt foredrag i Stormen bibliotek, mandag. Bjarmann-Simonsen er prosjektleder for utviklingen av ny flyplass, og samtidig nye bymuligheter i Bodø. Foredraget er det første som er åpent for alle, og markerer på mange måter starten til det som blir innspurten for å få endelig godkjenning i Nasjonal transportplan i 2017.

- Flyplassen i Bodø har et samlet areal på 5600 dekar. Ved flytting av flyplassen får vi frigjort rundt 3400 dekar, som kan brukes til det grønne skiftet vi har sett for oss de neste 30-50 årene. Byene sies i dag å være problemet for miljøpolitikken. Med innovative løsninger kan byene etter hvert bli løsningen.

Mot et grønt skifte:
Mot et grønt skifte:
Bjarmann-Simonsen understreket viktigheten av å utvikle Bodø til å bli en miljøvennlig by.

Banebrytende byutvikling
Under foredraget ble det fremlagt en tidslinje hvor Bjarmann-Simonsen innledningsvis snakket om historien til den nåværende flyplassen, utviklingen som har vært, og fremtiden til Bodø. Det har kommet flere ideer til hvordan området rundt flyplassen kan utvikles til å bli banebrytende i stor skala.

- Bodø har vært mål for workshops i flere internasjonale byutviklingsfora. Vi ble spesielt invitert til Gent i Belgia, hvor vi var «hovedattraksjonen», og fikk flere gode ideer fra noen av de beste byutviklerne i verden. I tillegg kommer det dyktige byplanleggere som er tilknyttet FN hit for å gi oss gode råd.

- Vi har en drøm om å kunne kombinere jernbane, flyplass, havn og vei, noe vi i så fall vil være først i verden på å gjøre på denne måten. Mulighetene vi står overfor her er endeløse, og det er vår oppgave å ta vare på disse mulighetene best mulig, sa prosjektlederen.

Utvikling av nye områder:
Utvikling av nye områder:
På Stormen bibliotek finnes det modeller av hvordan byen skal se ut i fremtiden.

Må være ferdig innen 2017
Men drømmen må snart bli virkelighet. Da Nasjonal transportplan ble lagt fram for samferdselsdepartementet i 2016, var det grunn til optimisme for Bodøværinger. I dokumentet stod det følgende:

En kompakt by med attraktive bolig- og næringsarealer nær lufthavn og sentrum vil stimulere videre utvikling av byen og regionen. En beslutning om relokalisering av lufthavnen (alternativ 1) vil skape en gunstig utviklingsmulighet for Bodøsamfunnet etter at Forsvaret trekker seg ut. Den samlede samfunnsmessige verdien for byen er meget positiv, og prosjektet tilfredsstiller sentrale kriteria for utvikling av byområder. For Avinor vil dette medføre etablering av en moderne og effektiv lufthavn som vil tilfredsstille alle krav, samtidig som støybelastningen vil bli betydelig redusert. (..) Det anbefales at dette utredes videre slik at nødvendige garantier kan gis. - Nasjonal transportplan, 29.02.2016

Norske medier har på mange måter allerede gitt grønt lys for utviklingens startskudd, men selv om de økonomiske rammene allerede er godkjent, gjenstår det fremdeles å få den siste bekreftelsen fra stortinget og regjeringen våren 2017.

Hva er Nasjonal transportplan?

 

- En rapport som blir lagt frem av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Ble levert til samferdselsministeren 29. februar 2016, og skal vurderes av stortinget våren 2017.

- Tilsvarer regjeringens transportpolitikk, og gjelder fra årene 2018 til 2029.

- Det vil etter all sannsynlighet gå gjennom når den tid kommer. Dette er et prestisjeprosjekt som med tiden vil være et eksempel for flere av Norges byer i fremtiden. Det er nok ingen som vil ta svarteperkortet som er å gå imot dette forslaget. Utviklingen vi har lagt opp her vil gagne den sosiale og økonomiske utviklingen både lokalt og regionalt i flere generasjoner fremover.

Blir forslaget godkjent, vil byggingen starte i 2020, og etter planen stå ferdig i 2025. Dette på grunn av luftforsvarets overgangsperiode når kampflybasen flyttes til Ørland i 2020. Prosjektet har fått en prislapp på 3,3 milliarder kroner.