8 av 10 studenter får studielån gjort om til stipend

Publisert 30.11.2016 av Silje Furulund. Endret 30.11.2016.

Nå får studenter over hele landet brev med beskjed om hvor mye av studielånet som blir gjort om til stipend. Erfaringsvis får 8 av 10 studenter omgjøring av studielånet.

STIPEND:
8 av 10 studenter får studielånet omgjort til stipend. 

Dette skriver Lånekassen i en pressemelding.

Basisstøtten til studenter gis som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan gjøres om til stipend når utdanningen er fullført. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine som kan få lånet omgjort til stipend. Lånekassen stiller også visse krav til studentene, som om at alle eksamener skal være bestått og at inntekt og formue under fastsatte beløpsgrenser. 

– Studentene får nå omgjøring for utdanning bestått i 2015 eller tidligere. Vi gjennomfører samtidig en sjekk av inntekt og formue for 2015. På bakgrunn av dette får studentene et brev som forteller hvor mye lån de har fått omgjort til stipend. Vi forventer at 8 av 10 studenter får omgjøring til utdanningsstipend, og de aller fleste av disse får full omgjøring, skriver Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen, i pressemeldingen.

3,6 milliarder kroner tildelt til stipend 
I 2015 utgjorde fullt utdanningsstipend rundt 40 000 kr. I undervisningsåret 2015-2016 tildelte Lånekassen totalt 26,3 milliarder kroner i støtte, hvorav 3,6 milliarder av dette utgjorde stipend, mens resten var lån. Det forventes at cirka 6 milliarder kroner av lånebeløpet blir gjort om til utdanningsstipend.

Omgjøring for utdanning bestått i 2015 skjer i november 2016, og omgjøring for utdanning bestått i 2016 skjer i november 2017. Omgjøringen skjer automatisk for de fleste, men de som studerer i utlandet må sende inn eksamensresultatene selv.

Noen får stipendet omgjort til lån
Selv om mange får beskjed om at de får lån omgjort til stipend, er det også noen som får beskjed om det motsatte, nemlig at stipendet blir omgjort til lån. Dersom du ikke har fått forsørgerstipend eller ekstrastipend trenger du ikke å bekymre deg over dette. Disse støtteformene blir først og fremst gitt som stipend, men blir helt eller delvis gjort om til lån når inntekten/formuen er høyere enn beløpsgrensen.