Polarbanen som det aldri ble noe av

Publisert 01.12.2016 av Michael R. Jensen, Håkon Wikan.

Tyskerne begynte på polarbanen i 1942, men i dag er det lite som kan minne om jernbanestrekningen mellom Fauske og Narvik.

Megården tunnel:
Til høyre sees nordlige innslag på Megården tunnel. Til høyre for innslaget er det en tverrstoll hvor massene ble tatt ut og dumpet i havet.

Polarbanen er en påbegynt jernbane mellom Fauske og Narvik, som den tyske okkupasjonsmakten planla og startet arbeidet med under andre verdenskrig

- Først ville tyskerne forlenge Nordlandsbanen til Kirkenes, men fant senere ut at det ble for krevende. De konsentrerte seg derfor om en jernbane til Narvik, forteller Harry Bjerkli pensjonist og polarbaneentusiast fra Mo i Rana.

Krigsfanger
I arbeidet satte tyskerne inn krigsfanger som slavearbeidere, og det ble anlagt mange fangeleirer langs den påbegynte jernbanen mellom Mo i Rana og Narvik.

- Av de tretti tusen som arbeidet med polarbanen, var halvparten fanger. De fleste russiske, men det var også serbere og polakker, forklarer Bjerkli.

Han tilføyer:

- Fangene hadde harde og umenneskelige forhold i dårlige blikkskur og med lite mat. Mange bukket under av sult og sykdom, mens andre ble henrettet for ymse bagateller og tilfeldigheter, forklarer Harry Bjerkli.

Fauskemyra jernbanelinje:
Fauskemyra jernbanelinje:
På Fauskemyra skulle den påbegynte polarbanen gå, via Sørfold og hele veien opp til Narvik.

Fauske - Narvik
- Hvorfor ble ikke jernbanelinjen ferdigstilt?

- Det var et rent tysk prosjekt, og da freden kom etter Hitlers død, ble alt som var forbundet med tyskerne fjernet, sier Bjerkli.

Strekningen nordover mellom Fauske og Narvik, ble som kjent aldri ferdigstilt med noen sammenhengende jernbane.

- Denne banestrekningen ble bygget i rent tysk regi, med i overkant av åtte tusen russiske krigsfanger. Deler av traseene ble brukt til vei, men mange traseer, fyllinger, broer og tunneler står igjen som historiske rester, og minner om det som skjedde under krigen, forteller Harry Bjerkli.

Strekningen mellom Mo i Rana og Fauske, ble det derimot noe av.

Tunnellinnslag Drag:
Tunnellinnslag Drag:
Dette ser ut til å være det aller nordligste spor etter jernbanebyggingen, sier Harry Bjerkli.

- Strekningen Mo – Fauske ble bygget etter norske planer og i norsk regi. Ved frigjøringen var den omtrent ferdig til Storforshei, og i dag er det som kjent en sammenhengende jernbane mellom Mo i Rana og Fauske, forteller Bjerkli.

- Umulig å ferdigstille
Det vil være umulig å fortsette å lage en sammenhengende jernbane mellom Fauske og Narvik, via Sørfold som tyskerne hadde planlagt.

- Den traseen og planleggingen var lagt opp til lavere hastighet enn det som er aktuelt i dag. Det er for mye svinger og i dag vil dem ha lengre tunneler, enn hva som er lagt opp, forteller Harry Bjerkli.

Bjerkli tilføyer:

- Det vil være umulig å ferdigstille jernbanen via Sørfold. Det er helt uaktuelt med tanke på den teknikken som er i dag.

Minnesmerker
Etter krigen ble det reist minnesmerker for å hylle de falne arbeiderne på polarbanen, men Norge ville tidlig ikke ha noe med krigen å gjøre.

- I 1945 ble det reist minnesmerker på flere gravsteder ved polarbanen, for å hedre de som ofret livet under arbeidet på traseen under den grusomme krigen, forklarer Bjerkli.

Han tilføyer:

- Det ble for mange slike minnesmerker, så de fikk bare stå til 1951. Da de ble rasert, vandalisert og ødelagt av den norske stat.

Utenlandsk interesse
Både innenlands og utenlands har det i den siste tiden blitt en økende interesse rundt polarbanen.

- Jeg får massevis av brev fra forfattere som er interessert. Har fått eposter og telefoner fra både Tyskland og Russland. Der skriver dem at det er viktig og spennende at emnet blir tatt opp igjen, avslutter Harry Bjerkli.

Den planlagte jernanestrekningen mellom Fauske og Narvik i tretten punkter, se bildet under:

1. Fauskemyra 2. Helland og Trengselet 3. Gyltvik 4. Aspfjorden 5. Storvika 6. Sørfjordmo 7. Elvkroken 8. Gjerdalen 9. Mørsry 10. Kråkmo 11. Falkelv 12. Tømmernes 13. Drag

Påbegynte polarbanen:
Påbegynte polarbanen:
Dette er den planlagte jernbanestrekningen mellom Fauske og Narvik i tretten punkter.