Tidligere studentleder ga UFO en bedre avtale. Et halvt år senere kjøpte han seg inn i selskapet

Publisert 02.12.2016 av Endre O. Olsen, Lars-Christian Berg-Hanssen.

- Skjønner at det kan virke mistenkelig, sier Mats Myrstad.

ENDRET AVTALEN:
Den tidligere studentlederen, Mats Myrstad gikk inn og endret punkt i avtalen mellom SOB og UFO uten at resten av styret visste om det.

Mats Myrstad er i dag deleier  av Studenthuset UFO AS, som er det offisielle studenthuset på Nord Universitet. Men fra sommeren 2014 til sommeren 2015 var han studentleder i det som da het Studenttinget ved Universitetet i Nordland (STUN). I dag går organisasjonen under navnet Studentorganisasjonen i Bodø (SOB).

I perioden da han var studentleder hadde studentorganisasjonen en avtale med UFO. Det ene punktet i denne avtalen bestemte at UFO skulle overføre halvparten av driftsoverskuddet til Student i Nord sitt velferdsfond. 

Denne avtalen gjaldt for 2014 og skulle reforhandles høsten dette året. 

Da den nye avtalen stod klar, var punktet om å dele overskuddet fjernet. Saken ble aldri styrebehandlet i organisasjonen. 

Mats Myrstad innrømmer at det var han som gjorde endringen. 

- Ja, eller det vil si: det var de tidligere eierne som presset på for å få fjernet dette punktet, sier Myrstad. 

Uten styrets fullmakt
Flere av de tidligere styremedlemmene i organisasjonen har overfor Nettopp.nord.no bekreftet at de ikke visste noe om at styrelederen fjernet punktet i avtalen. I ingen av referatene fra styremøtene i 2014, står det noe om at punktet ble tatt opp.

-Jeg vet ikke om styremedlemmene var klare over at det ble fjernet, men de visste at avtalen skulle reforhandles, forteller Myrstad. 

Kjøpte seg inn i UFO
Et halvt år etter han endret punktet i avtalen, og to uker etter at han sa opp vervet sitt i studentorganisasjonen, kjøpte han halvparten av aksjene i UFO. 

Han har forståelse for at dette kan virke mistenkelig.

-Ja, den ser jeg. Hvis ikke det står i noen av referatene, så skjønner jeg at det kan virke mistenkelig. Jeg må presisere at det var et stort press fra UFO-eierne sin side, sier Myrstad.

Myrstad mener punktet var uviktig og forteller at dette var grunnen til at han fjernet det fra avtalen. 

 - Det overskuddet kommer aldri til å være en realitet ettersom at et eventuelt overskudd heller vil bli tatt ut i lønn. Jeg må samtidig presisere at jeg aldri hadde intensjoner om å bli deleier i UFO da jeg skrev denne avtalen, forteller Myrstad.

Driftsresultatet for Studenthuset UFO var et underskudd på 263 000 kroner i 2014 og et overskudd på 9 000 kroner i 2015.

Uenighet om forholdet rundt fjerningen av punktet
De som var tilstede på møte da kontrakten ble signert var Vegard Sandnes, Ørjan Strand, Mats Myrstad, Thomas Svendsen, og Jacob Normann. Sistnevnte er administrasjonssjef i Student i Nord. 

Vegard Sandnes forteller at han og Ørjan Strand ikke var klar over at Myrstad trengte fullmakt fra styret for å fjerne dette punktet. Sandnes påpeker imidlertid:

-Det har ikke vært noe som helst press eller påvirkning fra vår side når det gjelder dette punktet i avtalen, sier Vegard Sandnes. 

SOB vil se nærmere på saken
Nåværende studentleder, Mathias Lauritzen synes saken er lei.

- Slik det fremgår kan det se ganske uheldig ut, det er viktig i alle slike saker at studentene får sagt sin mening om hvilket innhold slike avtaler skal ha, sier Lauritzen.

Han sier også at vedtektene rundt beslutningsgrunnlaget til organisasjonen er noe uklare, men mener at det burde blitt tatt opp i styret uansett.

- Vedtektene sier at studentleder har ansvar for daglig drift, men er uklar på hvilke avgjørelser en leder kan gjøre uten styrets involvering. Om jeg hadde vært i denne situasjonen, ville jeg tatt saken opp i studenttinget for innspill og fått fullmakt til å forhandle frem avtalen innenfor studenttingets innspill, og signert avtalen dersom det var mulig, forteller Lauritzen.

SOB vil også se nærmere på denne saken.

- Vi vil se mer nøye på hva som har skjedd i denne saken, og det blir opp til styret hva som skjer videre, avslutter Lauritzen.