Mann pågrepet etter funn av hodeløs hund

Publisert 05.12.2016 av Silje Furulund. Endret 05.12.2016.

I Brønnøy fant politiet en hodeløs hund utenfor boligen til en mann. Han skal også ha vært voldelig mot en kvinne.

NRK skriver at mannen ble pågrepet på lørdag, siktet for både vold mot en kvinne og mord av en hundevalp. 

– Vi fikk inn melding om vold mot en kvinne, samt at det skulle være en død hund på en privat adresse i Brønnøy, forteller Marianne Mora Eskildsen i Nordland politidistrikt til NRK. 

Utenfor boligen til mannen ble en hodeløs hundevalp funnet av politipatruljen, opplyser Eskildsen.

Mannen er nå siktet for kroppskrenkelse etter straffelovens paragraf 271, og for vold mot dyr etter dyrevelferdslovens paragraf 14 bokstav a. 

Mannen ble avhørt på lørdag, men nekter straffeskyld. Eskildsen forteller at han hadde en annerledes versjon av saken, og opplysningene han har kommet med vil bli undersøkt i den videre etterforskningen. Mandag vil det bli tatt stilling til en eventuell videre varetekstfengsling.

Hvis han blir dømt er strafferammene for kroppskrenkelse bot eller fengsel inntil ett år. For vold mot dyr kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, for grove overtredelser inntil tre år.

Lovverket

 

Lov om straff (straffeloven), § 271. Kroppskrenkelse

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.

En kroppskrenkelse kan gjøres straffri dersom

a) den er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade, eller

b) den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring.

Lov om dyrevelferd, § 14.Særskilte forbud

Det er forbudt å:

a) utøve vold mot dyr, 

b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand,

c) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og

d) bruke levende dyr som fôr eller agn.