Kostet fem ganger mer enn beregnet

Publisert 05.12.2016 av Jenny O. Frisholm. Endret 05.12.2016.

Det har tidligere blitt kjent at Bypakke Bodø tjente dårligere på bomringene enn beregnet. I morgen vil Nordland fylkesting bli orientert om svikten i inntektene til Bypakke Bodø. 

DYRT
Den nye gang- og sykkelveien ved Hunstadsenteret ble fem ganger dyrere enn budsjettert.

Nettopp har tidligere skrevet om at de nye bomringene i Bodø var mindre lønnsomt enn planlagt. Dette er blant annet på grunn av timesregelen som tilsier at dersom du passerer flere bomringer innen en time, betaler du kun for den første du passerer. 

Kostbar gang- og sykkelvei

Flere av prosjektene i Bypakke Bodø har også blitt dyrere enn planlagt. Ifølge Avisa Nordland (krever innlogging) kostet den nye gang- og sykkelveien ved Hunstadsenteret fem ganger mer enn det som ble beregnet i 2012. Prosjektleder for Bypakke Bodø, Odd Inge Bardal, sier til Avisa Nordland at den økonomiske rammen for Bypakke Bodø er fastsatt. Budsjettoverskridelser på noen prosjekter vil dermed gå utover andre.

Ifølge Avisa Nordland utgjør kostnadsøkningene på de ulike prosjektene mellom 380 og 420 millioner kroner.

Traseen Thallekrysset – Hunstadmoen alene peker mot en kostnadsøkning på ca. 280 mill.kr. I tillegg vil svikten på inntektssiden utgjøre cirka 120 mill ioner kroner. Dermed blir den totale budsjettsprekken på  500–540 mill. 

Må orientere fylkestinget

Denne uken holder Nordland fylkeskommune fylkesting i Bodø. Tirsdag 6. desember vil fylkestinget bli orientert om svikten i inntektene til Bypakke Bodø. Nettopp vil komme med oppdateringer under fylkestinget i morgen.