Kommentator kritiserte barnevernet - får kritikk tilbake

Publisert 06.12.2016 av Benjamin B. Diseth. Endret 08.12.2016.

Anki Gerhardsen kritiserer det norske barnevernet i en kommentar i Aftenposten, det har skapt kraftige reaksjoner.

Barnevernet:
Barneverntjenesten i Bodø.

I  kommentaren i Aftenposten skriver Gerhardsen at det ikke kreves formell kompetanse for å arbeide i barnevernet, og at utdannelsen er for overfladisk.
- Jeg synes det er rart at vi i Norge i dag tillater at utsatte og sårbare barn skal tas hånd om av folk med begrenset, eller ingen utdannelse, forteller Gerhardsen i et eget intervju.

God kompetanse eller dårlig erfaring?
Barnevernleder for Bodø, Røst og Værøy, Arve Rolandsen, er delvis uenig med uttalelsen, og mener de har god kompetanse her i Bodø.

Barnevernleder Bodø:
Barnevernleder Bodø:
Arve Rolandsen er delvis enig i Gerhardsens uttalelse.

- Selv om det går mest i sosionomer og barnevernspedagoger, har vi også utdannede psykologer og ansatte med masterutdanning. Vi har et system der den samlede kompetansen er veldig høy, sier Rolandsen.

Han sier videre at det ikke er de nyutdannede som tar de viktige avgjørelsene, men at de er med på det viktige arbeidet og får oppfølging hele veien.
- Si det til en liten unge i Nord-Troms, svarer Gerhardsen til dette.
Hun mener det er de små barnevernskontorene som lider mest, der det ofte kun er en, to eller tre ansatte med stor arbeidsbelastning og et lite fagmiljø rundt seg.

Opprørte studenter
I sin kommentar, beskriver Anki Gerhardsen det å være barnevernstudent som Norges billigste studiekategori. Med dette mener hun at utdanningene til barnevernpedagog og sosionom er blant de som er billigst å drive i Norge fordi Kunnskapsdepartementet har satt dem i de laveste finansieringskategoriene.

Kristian Aashildrød (22), og Charlotte Vassbotn (26) går begge siste året på sosionomutdanningen ved Nord universitet i Bodø. De mener Gerhardsen kun er ute etter å henge ut det negative med utdannelsen.

Student:
Student:
Kristian Aashildrød (22) er lite imponert over kommentaren.

- I løpet av utdanningen skiller vi ut de som er skikket for å jobbe i dette yrket, og de som ikke er det. Vi får også relevant kompetanse i løpet av praksisperioden, forklarer studentene.
De synes Gerhardsen bruker for lite fakta til å underbygge kommentaren, og sier hun heller kunne vist til eksempler der nyutdannede 22-åringer faktisk tok viktige beslutninger.

Ikke overbevist

Gerhardsen er ikke overbevist av svarene hun har mottatt på kommentaren, og påpeker at også bransjen selv etterspør mer kompetanse og ressurser inn i utdanningen.
- Dette er ikke ting jeg har kokt i hop på hjemmekontoret mitt, kommenterer hun.
Og forklarer avslutningsvis at det som preger studieplanene, er at de er inne på veldig mye forskjellig.
- For å bli psykolog må du ha seks år med utdannelse og autorisasjon fra staten. For å bli sosionom er det tre år med et bredt pensum. Det sier seg selv at det blir vanskelig å gå i dybden, og det kreves heller ingen autorisasjon. Husk på at barnevernansatte jobber med svært komplekse og alvorlige saker. De skal mange ganger avgjøre barnas skjebner, sier Gerhardsen.