- Pelsdyrnæringen makter ikke å skjerpe seg

Publisert 06.12.2016 av Silje Furulund.

Hele 44 prosent av pelsdyroppdretterne hadde avvik fra regelverket for dyrevelferd. 

Groteskt:
Mattilsynet har funnet brudd på loven om dyrevelferd blant skremmende mange pelsdyroppdrettere.

Dagbladet skriver at Mattilsynet har gjennomført 252 tilsyn av 177 forskjellige pelsdyrfarmer i perioden fra januar 2015 til november 2016. 

Dyrevernalliansen har gjort en gjennomgang av alle tilsynene og fant ut at hele 44 prosent av pelsdyroppdretterne som ble kontrollert av Mattilsynet i denne perioden hadde avvik fra fra regelverket for dyrevelferd.

I denne perioden ble det ikke ble gjort et eneste tilsyn av pelsdyrfarmene i Nord-Norge. 
- Det kan begrunnes med at det er få farmer i Nord-Norge, kun en i Troms og tre eller fire i Nordland, forklarer kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Rignes Efskind, til Nettopp.nord.no. 

Mange hastevedtak
Gjennomgangen som Dagbladet refererer til viser at tilsynet har reagert med hastevedtak hos mer enn hver sjette pelsdyroppdretter, noe som betyr at de har funnet alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Fem oppdrettere er blitt politianmeldt i perioden, av totalt bare 245 pelsfarmer i hele Norge. 1 178 dyr har blitt avlivet som følge av funn av syke, skadde eller vanskjøttede dyr. 99,6 prosent av dyrene som måtte avlives var mink, og det er ved minkfarmene man finner de verste tilfellene. 
- Denne  rapporten viser at pelsdyrnæringen ikke makter å skjerpe seg, sier Efskind til Dagbladet.

Rapporten er levert til Stortinget
Dagbladet skriver at rapporten til Dyrevernalliansen er levert til alle politikerne på Stortinget. For øyeblikket skal de avgjøre hvordan framtidens pelsdyroppdrett skal være. 

Regjeringen går under tvil inn for å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men forbyr gruppehold av mink, slik at det kan være maks en hann og en hunn i hvert bur.