Norconsult inngår tunnel- og brukontrakt med Statens vegvesen

Publisert 06.12.2016 av Håkon Wikan.

Strekningen omfatter to tunneler med lengde på henholdsvis ca. 3 km. og 1,2 km. samt en hengebru på ca. 815 meter over Leirfjorden.

Leirfjorden:
Illustrasjon av en mulig Leirfjorden bru.

Dette melder Norconsult i en pressemelding.

Norconsult, Norges største tverrfaglige rådgiver, skal prosjektere E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset - Tverrdalen i Sørfold kommune i Nordland. Det er snart ti år siden et oppdrag med prosjektering av en norsk hengebru sist ble utlyst blant rådgivere, og slike jobber er svært ettertraktede. Med dette prosjektet får Norconsult sin første hengebru i egen regi, heter det i pressemeldingen.

Glad for at vi ble valgt ut

– Vi er svært glade for at Statens vegvesen har valgt Norconsult til å løse dette meget spennende oppdraget. Her i Bodø og i resten av selskapet har Norconsult et sterkt, tverrfaglig miljø som er godt rigget til å ta fatt på oppgaven. Både vårt tunnelmiljø og vårt brumiljø er ivrige etter å komme i gang med prosjekteringen av dette prosjektet som vil få stor betydning lokalt i Indre Salten, sier Mona Ågnes, leder av Norconsults Bodø-kontor i pressemeldingen.