Politi må være til stede i distriktet

Publisert 31.03.2017 av Marcus V. Johnsen, Adrian Skaar. Endret 31.03.2017.

Jim Kristiansen (50) er den lokale lensmannen i Meløy kommune. Han har ansvar for politikontoret som er lokalisert på Ørnes.

ALLTID BEREDT
Jim Kristiansen har alltid et mål om å være best mulig forberedt når vanskelig situasjoner oppstår. 

Jim Kristiansen er opprinnelig fra Lofoten, men har bodd i Meløy siden 1990. Han har tidligere jobbet en del i Bodø, og har generelt vært overalt i distriktet. De siste årene har han bodd i Meløy, og han har funnet seg godt til rette og trives veldig godt i jobben som lensmann. 

- Jeg trives godt i jobben som lensmann og jeg opplever at befolkningen er godt fornøyd med sentraliseringen av politidistriktet.

Han legger ikke skjul på at det kan oppstå utfordringer som gjør det vanskelig i en såpass stor kommune som Meløy. 

- Utfordringene består hovedsakelig av at lensmannskontoret er plassert på Ørnes, og når ting skjer på steder som Vassdalsvik og Meløya tar det lang tid å komme dit så fort som mulig.  

Areal i Meløy kommune 

 

Total areal: 873,82 km2 

Land areal: 799,24 km2

Vann areal: 74,58 km2

Kristiansen forteller at i visse tilfeller er det nødvendig med bruk av båt og da er de nødt til å være godt forberedt. 

- Når hendelser oppstår på steder som det er nødvendig med båttransport, så er vi avhengig av at oppdragene er forhåndsavtalt med kystvakten. Det gjør at det kreves enormt med forberedelser før en eventuell utrykning. 

Han forteller til slutt at han håper på å få inn et par politistudenter. 

- Vi håper å få inn et par nye politistudenter når vi får nye lokaler, noe som gjør dette mulig.