Streaming av læstadiansk samling

Publisert 30.03.2017 av Synnøve H. Svendsen, Margrete Soløy. Endret 30.03.2017.

Streaming sørget for at storsamlingen i den læstadianske menigheten i Tysfjord, kunne nå ut til interesserte, uansett hvor de holder til. Denne gangen ble møtet holdt i Kjøpsvik kirke, og besøkende fra fjern og nær var til stede, også noen predikanter fra Ofoten og Lofoten.

SAMLING:
I Kjøpsvik kirke i Tysfjord er det av og til læstadiansk samling.

 At den nokså tradisjonsbundne trosretningen nå når ut til flere via streaming og annen ny teknologi, er et stort fremskritt for læstadianerne. 25. og 26. februar var det storsamling i Kjøpsvik kirke, og både kvinner og menn, barn og voksne i alle aldre møtte opp til preken i Tysfjord. At variasjonen er så stor, har først kommet de siste årene. Deres nye måte å nå ut til folk på kan kanskje ha påvirket dette tilfellet.

Prekenen varte i omlag tre timer uten noe musikk, for “Guds ord spilles på våre egne hjerters harper” som det ble sagt av en av de besøkende predikanter fra Lofoten.
Henning Eivik, som er kontaktperson for menigheten, understreker at menigheten består av alle aldersgrupper.

Eivik
GODT FREMMØTE:

Henning Eivik er fornøyd med oppmøtet på de læstadianske samlingene.

- Vi har egen hverdagsskole for barn fra 5 til 15 år. Det er et supplement i forhold til undervisninga på grunnskolen. I tillegg har vi ungdomskveld på lørdagskvelden. Vi har også konfirmasjonslæring, egen dåp, og bryllup, der velsignelsen skjer i forsamlingen, og det juridiske hos byfogden. Ellers har vi har fast samling annen hver helg på Drag, Kjøpsvik og i Musken, forteller Eivik.

Eivik, som har vært predikant i 12 år, snakket videre om hvordan han ble kjent med denne retningen.
- Jeg ble kjent med den læstadianske menigheten da jeg var 19 år, i 1970. Noen ungdommer i Narvik spurte om jeg ville være med på samling. Denne troen hadde jeg lett etter, jeg hadde da prøvd forskjellige trosretninger. Senere fikk jeg jobb som mekaniker på Norcem her i Kjøpsvik. Han forteller videre.
- Der er bra oppmøte her i Tysfjord. Men det varierer selvsagt hvor mange som kommer. Vi har ikke noe medlemsregister her, så vi vet ikke hvor mange vi er. Så forteller han om det praktiske.
- Vi låner kirken her gratis til våre samlinger. Innen kirken er det tre ansatte her i Kjøpsvik. Det er kontordamen, kirkevergen og kirketjeneren. Presten kommer i tillegg, for han er rundt omkring i kirkene i Tysfjord. Vi har vårt eget forsamlingshus på Drag og Musken.

Blant mange kvinner og menn var der også en ung mann fra Drag, Tor-Erik Paulsen.

Paulsen
STREAMING ER BRA:

Tor-Erik Paulsen mener streaming er bra for samholdet i den læstadianske kirka.


- Troa på Jesus er viktig for meg. Her har vi syndsforlatelse som vi gir hverandre. Den levende troa har vi i hjertet, sier han.

Han forteller videre at det er samling hver søndag, også i Bodø.

-Vi har storsamlinger flere ganger i året rundt omkring i Norge. Da kan vi også få besøk fra Amerika, Finland og Danmark. På nyttårsaften var vi 900-1000 mennesker på storsamling i Bjerkvik, ved Narvik.
Paulsen er fornøyd med samlingene, for nå kan han også høre samlingene med telefonoverføring eller lyd-streaming fra for eksempel Finland og Sverige. Dette er et bra tilbud for de som ikke kommer seg på samling, på grunn av sykdom eller annet, forteller han.

- Noen ganger kan vi bare være fem som har møtt opp på søndagene for å høre på overføring, men når det er storsamlinger er det alltid mange, sier han.

Litt fakta om Læstadianismen:

 
  •  Ble grunnlagt av presten Lars Levi Læstadius. Han var fra Sverige og levde fra 1800-1861.
  • Vekkelsen som bærer hans navn er utbredt i Sverige, Finland, Norge, Danmark og Canada. Til sammen er det rundt 320 000 personer med i bevegelsen.
  • Vekkelsen blir kalt for den “førstefødte” forsamling.
  • Den læstadianske livsstil er konservativ. Kvinner skal for eksempel dekke til håret under seremonien, for å vise respekt ovenfor det som står i bibelen.
  • Læstadianismen er ingen ny lære. Det er snakk om at alt vi gjør er besmittet av synd, og i vår uomvendte tilstand er vi ulykkelige og fortapte vesen. Derfor sendt Gud, sin sønn Jesus til oss.