Dansk krigsskip i norsk middelalderkirke

Publisert 31.03.2017 av Trygve Grønning. Endret 31.03.2017.

Kirkeskipet i Gildeskål gamle kirke er en modell av et dansk krigsskip. Skipet ble i 1782 gitt som en gave til kirken fra danskekongen, på initiativ fra prestens sønn.    

Krigsskip:
Slik ser skipet Josva ut idag. 

 Sønnene til Bruun hadde flere ganger skadet ryktet han, men det var en episode som fikk begeret til å renne over. Midt under en gudstjeneste skal sønnene visstnok ha sluppet inn en gris i kirken. Hvorvidt historien er sann eller ikke er vanskelig å dokumentere, men uansett så ble sønnene lyst i bann av faren i menighetens nærvær. De fikk ikke lenger lov å ta del i det kristne fellesskap og fikk en forbannelse over seg. Den forbannelsen gjorde at de ble rammet av ulykker i tiden som fulgte.

Danskekongen så sitt snitt
Den ene sønnen flyttet bort fra Gildeskål, men uhellet fortsatte å forfølge han. Uansett hva han foretok seg, så lyktes han ikke. I et forsøk på å få sin far til å oppheve bannlysning, tok han initiativ til å gi et kirkeskip i gave til kirken. Sønnen, som nå bodde i København, forhørte seg med det kongelige hoffet. Danskekongen så sitt snitt til å benytte anledningen til å sende et lite stikk til Norge (som var underlagt Danmark på denne tiden), og ga kirken en modell av et fullutstyrt dansk krigsskip, med kanoner og et dansk flagg i akterenden, i gave. Skipet var påmalt navnet «Josva» og var en modell av en fregatt som var linjeskip i flåten .

Kirkeskip var vanlig i Norge på denne tiden, men ikke danske krigsskip. Skipene var en del av kirkenes utsmykking, og var et symbol for menigheten og kirken, og skulle symbolisere hvordan troen hjelper mennesker på reisen over livets hav.

Ulykken fortsatte
Til tross for gaven opphevet ikke soknepresten forbannelsen over etterkommerne sine. Det verserer mange vandrehistorier om ulykker som rammet Bruun-slekten i årene som fulgte. Slekten hadde hatt presteskapet i Gildeskål i fem generasjoner, men Hans Bruun ble den siste. Formue deres ble redusert til nesten ingenting i årene etter Hans Bruuns død i 1804. Etterkommerne av Sognepresten mente at forbannelsen var så ødeleggende at de reiste til Gildeskål for å få den opphevet. 1. pinsedag 1898 var Gildeskål gamle kirke åsted for en bemerkelsesverdig seanse. En nesten hundre år gammel bannlysning ble opphevet. I kirken var daværende sogneprest i Gildeskål, prost Magelsen, og om lag 100 medlemmer av Bruun-slekten.

Beate Amundsen
DIAKON:

Beate Amundsen er ansatt som Diakon i Gildeskål og kjenner godt til historien om Bruun-slekten.

I dag skal visstnok forbannelsen være over. Diakon i Gildeskål kirke, Beate Amundsen, har vært i kontakt med nålevende etterkommere av Hans Bruun.

– De sier at de ikke merker noe til forbannelsen i dag. Men det er ikke mer enn 60 år siden at noen av etterkommerne kom hit fra Amerika og ba presten om å oppheve forbannelsen. 

Selv om forbannelsen kanskje er over i dag, så henger kirkeskipet der fremdeles som en påminnelse om Bruun-slektens spesielle historie.