En viktig og miljøbevisst bedrift

Publisert 31.03.2017 av Didrik H. Kvinnsland.

Fauske er ikke kjent for et yrende næringsliv, men  bedrifter gjør det meget bra. SKS er en stor bedrift i en ikke altfor stor kommune og en viktig brikke i Fauskes næringsliv. 

KOMMUNIKASJONSSJEF I SKS:
Kommunikasjonsjef i SKS Andreas Opheim er fornøyd med sin arbeidsplass på Fauske. 

Andreas Opheim, kommunikasjonsjef i Salten Kraftsamband (SKS) forteller om konsernets historie og funksjon. Samt om livet på Fauske og kommunens tilbud, etter flere år med studier og jobb utenbys.
- I grove trekk kan vi si at kraftproduksjonen og opprinnelsen av Salten kraftsamband går tilbake til slutten av 1800-tallet da man satte i gang gruveindustrien i Sulitjelma. Da var det jo ikke SKS, men noe helt annet. På 50-tallet var det flere mindre kraftselskaper i regionen Salten som slo seg sammen og dannet det som ble SKS. Siden er selskapet utvidet med datterselskaper og konserdannelsen skjedde i 2003-2004.

- Så konsernet er altså relativt nytt?
- Ja, altså organiseringen av konsernet er relativt nytt, men kraftproduksjonen er godt over 100 år. Selve opprinnelsen til Salten Kraftsamband var altså i forbindelse med gruvedriften i Sulitjelma.

Videre forklarer Opheim om organiseringen og inndelingen av konsernet. Konsernet er organisert gjennom 3 ulike plattformer. Salten kraftsamband består altså av SKS eiendom AS, SKS kraftsalg AS og SKS produksjon AS.

17670756_1397329057007905_1123030824_o
SKS HOVEDKVARTER:

SKS er stor arbeidsplass i Fauske kommune og en viktig del av næringslivet i kommunen.

- Dere er vel en av de største arbeidsplassene i kommunen, har du et ca tall hvor mange Fauskeværinger som arbeider i SKS?
- Ja, ved siden av kommunen i seg selv så er vi nok definitivt en av de største arbeidsplassene. Men når det kommer til Fauskeværinger vil jeg tippe at vi er ca 70-80 personer som jobber her, men totalt så er vi 111 i konsernet. Vi har vel 12-13 som pendler fra Bodø til Fauske og jobber her, men vi har har også ansatte i Gildeskål og i Sulitjelma, sier han.

Opheim forteller videre om samfunnsansvaret SKS har påtatt som en miljøbevisst bedrift, selv om fornybarnæringen er ganske så miljøvennlig i utgangspunktet.
- Dere driver et samarbeid med andre bedrifter på Helgeland. Hva er det for et prosjekt? Og hvilken type satsing er det?
- Det er jo en satsing innenfor fornybar energi. En utbygging av vannkraft som er det mest miljøvennlige av kraft og energiproduksjon i landet. 99 prosent av energiproduksjonen i Norge er jo basert på vannkraft, og vi ønsker å styrke, og bidra til det grønne skifte som ikke bare Norge, men Europa og hele verden står ovenfor. Dette er jo ting som ble stadfestet i Paris-avtalen. Prosjektet på Helgeland er et av våre bidrag til å imøtekomme de målene.

Opheim forteller videre om miljøbevisstheten og viser til at konsernet har en egen naturforvalter. Og at i Nord-Norge er SKS det eneste kraftselskapet som har ansatt en naturforvalter som har ansvaret for at all produksjon, utbygging og virksomheten SKS har innenfor fornybar energi tar vare på miljøet og omgivelsene rundt oss.
- Det er et samfunnsansvar vi har tatt, sier Opheim.

Selv er Opheim fra Fauske, og bor der, men han er nylig tilbakeflyttet til kommunen etter studie og jobbopphold utenbys. Og han har noen god råd til hjemkommunen sin. 
- Fauske er en folkehelsekommune og er kjempegod på idrett og mosjon for alle aldersgrupper i kommunen, men det er nok en utfordring i forhold til kulturlivet på Fauske. Og da tenker jeg på det å bare kunne gå ut på kafé en ettermiddag midt i uka og kjenne litt på det urbane som for eksempel Bodø har. Det savner jeg, og det tror jeg innbyggerne savner. Det å kunne dra på en pub eller kafé har dødd litt ut de siste 10 årene, det er det mangel på, sier Andreas.
- Jeg tror det handler om at når folk er ferdig på gymnaset, så flytter de ut, får en utdannelse i en annen by, får seg jobb og jobber i et par år. Når de kommer tilbake er de ofte etablerte familiefolk og da er kafé og pub-perioden litt mindre attraktiv i forhold til når man er 22-23 år gammel. Jeg tror svaret ligger der. De gangene noen har prøvd og få til noe, er ikke folk på Fauske gode nok til og utnytte tilbudene, Avslutter Andreas Opheim.