Ungdommen har sviktet demokratiet

Publisert 13.09.2017 av Vegard Bjelland. Endret 29.11.2017.

Over en fjerdedel av de stemmeberettigede i Nordland valgte å ikke stemme ved stortingsvalget. Er dette fordi folk ikke gidder? eller er det fordi vi har mistet troen på demokratiet?

Stortinget:
Det er vi unge som bestemmer hvordan fremtiden vår skal se ut.

For meg har stemmeretten alltid vært viktig, det å kunne stemme var noe av det jeg så mest frem til med å bli 18 år. Jeg har nå deltatt ved to stortingsvalg og et kommunestyre- og fylkestingsvalg i mitt 22 år gamle liv.

Det er vi som bestemmer

Norge er et demokrati, det virker som om at mange tror at landet vårt styres kun av politikere og at de bestemmer alt. Mange har glemt hva et demokrati betyr, det betyr folkestyre. Det er vi innbyggere som styrer landet, det er vi som velger hvem som skal ta avgjørelsene på Stortinget. Den nylig avdøde statsviteren Frank Aarebrot sa dette «Hjemmesitting er en halv stemme til dem du liker minst». Altså, dersom du ikke stemmer så står du i fare for at folk med andre meninger enn deg selv får styre landet. Ja, dette kan skje dersom du stemmer også, men da har du i hvert fall prøvd å gjøre noe med det. 

Den eldre garde former fremtiden vår

I Nordland bor det over 180 000 mennesker som er stemmeberettigede. Det var 73,7 prosent som valgte å stemme i Nordland ved stortingsvalget 2017. Dette betyr at 47 000 valgte å ikke benytte seg av stemmeretten sin, dette er høye tall for et viktig fylke. Dersom du er en av dem som ikke valgte å benytte deg av stemmeretten din, så har du faktisk ingen grunn til å klage på hvordan landet blir styrt de neste fire årene.

I 2009 valgte 57 prosent av velgere i alderen 18-21 år å stemme ved stortingsvalget. Samme år stemte 82 prosent av de som er over 60 år. Jeg blir skremt når jeg ser sånne tall. Vi unge lar de eldre bestemme hvordan fremtiden vår skal se ut. Det er bra at de eldre stemmer, det som frustrerer meg er det lave tallet blant de unge. 

Slike problemstillinger som dette ser man også utenfor våre landegrenser. Da innbyggerne i Storbritannia valgte å stemme for at landet skulle tre ut av EU, var det store sprik i stemmene mellom de eldre og de unge. Det var helt entydig at de gamle ville ut av EU, mens de unge ville bli i EU. Dette fører til samme problemstilling som nevnt over. De eldre skaper en fremtid, som de unge stemte i mot. 

Har vi mistet troen på demokratiet?

I januar kom en forskningsrapport fra Harvard, skrevet av Yascha Mounk og Roberto Stefan Foa. Rapporten viser at troen på demokratiet som styreform er svekket blant de unge i de landene som forskerne har sett på. 

Skumle tall
Skumle tall

Denne grafikken viser synkende tillit til demokratiet. Den er basert på intervjuer med folk som er født mellom 1930- og 1980-tallet.

Det bekymringsverdige ved denne grafen er at antallet folk som mener det er essensielt å bo i et demokrati har sunket betraktelig de siste 70 årene. Mounk og Foa skriver i rapporten sin at vi mennesker burde være bekymret for fremtiden, dersom mistilliten til demokratiet fortsetter å vokse. Les mer her.

Jeg kjenner meg veldig igjen i at de eldre har andre verdier og syn enn oss unge. For meg er det ingen problem å sitte inne en hel søndag og se på Netflix, dette er utenkelig for den eldre garde. Vår generasjon er late, vi er for lite reflektert og bryr oss for lite om hvilken retning samfunnsutviklingen tar.