–  Rivaliseringen deres er kunstens svar på Messi og Ronaldo

Publisert 15.09.2017 av Øistein N. Falch. Endret 02.11.2017.

De var den moderne kunsten største giganter. De hadde et rivaleri som i kunstverdenen kan sammenlignes med Messi og Ronaldo, deres beundring for hverandre og påvirkningen de hadde på en hel kunstverden; Picasso og Matisse – bestefiender. 

TO RIVALER
Pablo Picasso og Henri Matisse hadde over flere tiår en intern konkurranse om å være den beste kunstneren.

Foredraget var i regi av Bodø kunstforum og ble avholdt i litteratursalen på Stormen bibliotek med Stein Sneve som foredragsholder for anledningen.

To pionerer

I vel 90 minutter ble en godt befolket Litteratursal kjent med historien til Henri Matisse og Pablo Picasso og det nokså ukjente rivaleriet mellom disse to kunstnerne. Flere bilder ble nøye analysert, med temaer som selvportrett, seksualitet, og døden. De to kamphanene var støtt og stødig i konkurranse om å male det beste uttrykket innenfor hvert tema, og det var ikke uvanlig at den ene valgte å følge opp den andres maleri – bare for konkurransens skyld.


– Som Messi og Ronaldo

Stein Sneve har lenge vært svært fascinert i forholdet de to malerne hadde til hverandre, og den gjensidige respekten.

- Fascinasjonen min er mest mot blandingen av dyp respekt og sterk rivalisering i forholdet mellom dem, som en Messi og Ronaldo innen fotballen. Man tenker seg gjerne kunsthistoriens giganter som en slags løsrevne genier kun inspirert av seg selv eller himmelen, her er et eksempel på at selv de størst henter inspirasjon fra hverandre, og gjensidig styrker hverandre. At de to i tillegg antakelig er forrige århundres aller største malere, gjør ikke dynamikken mindre interessant, sier Sneve.

”Ingen har studert Matisse nøyere enn meg, og ingen har studert meg nøyere enn

Matisse.”
- Pablo Picasso

”Det finnes bare to kunstnere: det er meg og Picasso”
- Henri Matisse


Fast tradisjon
I fem år har Bodø kunstforum hatt foredrag rettet mot kunsthistorie hver andre tirsdag i måneden. Dette med Avisa Nordland-journalisten Stein Sneve og billedkunstneren Tor Kvarv i spissen. Sneve følte at det var mangel på et slikt tilbud for kunstinteresserte, og der det finnes, blir det gjerne litt for avansert.

- Vi delte en fascinasjon over kunst og syntes det manglet en arena for formidling av kunnskap om kunst for folk flest. Her i Bodø finnes det mange kunstbøker og kunstvitere, men det har en tendens til å bli litt for akademisk og detaljert for den vanlige kunstinteresserte galleribesøker. Første foredrag om Picassos portretter viste at det behovet fantes. Da kom det godt over 100 tilhørere, forklarer han.

FORNØYDE KUNSTVITERE
FORNØYDE KUNSTVITERE

I fem år har Stein Sneve (t.v) og Tor Kvarv (t.h) hatt foredrag om kunsthistorie. Lite tyder på at de kommer til å gi seg med det første.

Men et slik oppmøte er ikke et selvfølge. I løpet av de fem årene de har vært aktive, har de opplevd at antall tilhørere har variert fra måned til måned. Dette kan også skyldes at det ikke bare er de store navnene Sneve og Kvarv tar for seg.

– Tilskuertallet variert noe, ikke minst etter hvor kjente de kunstnere vi har tatt for oss er, men vi vil også ta mindre kjente navn, og ikke bare tenke kommersielt. Så vi er godt fornøyde med utviklingen, det finnes åpenbart fremdeles et behov og en interesse for våre foredrag, avslutter Sneve.