Krever bevisst bruk av sosiale medier

Publisert 25.09.2017 av Marcus V. Johnsen. Endret 02.11.2017.

Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til kommunesektoren. Da er det nødvendig at alle ansatte er bevisst på hvordan de skal opptre der, mener Kommunenes sentralforbund (KS).  Nå lager Bodø sin guide til god oppførsel på nettet.

BLIR BARE STØRRE OG STØRRE:
Antall brukere av sosiale medier økes for hver dag som går. 

Alle folkevalgte og ansatte i Bodø kommune har fått nye etiske retningslinjer for hvordan de skal opptre på sosiale medier. 

- Alle som bruker sosiale medier bør bli bevisste på at det som skrives der når svært mange lesere, og det kan fort nå noen man slett ikke ønsker skal lese det. Disse retningslinjene kan tjene som en bevisstgjører og holdningskaper, sier Ingrid Lien som er organisasjonsutvalgets leder. 

Kommunestyret har nå vedtatt organisasjonsutvalgets forslag til retningslinjer for ansatte og folkevalgtes aktivitet i media, herunder sosiale medier. Forslaget ble utarbeidet på bakgrunn av KS` veileder om sosiale medier og de retningslinjene som er utarbeidet i kommuner som Bergen, Tromsø og Trondheim. 

Anna 10
ULIKE FORMÅL:

Anna Holm Vågsland er klar på at sosiale medier kan brukes til mye bra.

Anna Holm Vågsland som er prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren, mener at det er fornuftig at kommunen har et bevisst forhold til hvordan de bruker sosiale medier. 

- Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til kommunesektoren, og er et viktig supplement til de tradisjonelle mediekanalene. Å ha en strategi både for hvordan kommunen bruker sosiale medier, og hvordan ansatte skal opptre i sosiale medier, kan være smart. 

Hun sier at kommunene kan bruke sosiale medier til ulike formål, både til å involvere innbyggere i saker som angår dem, eller til å profilere å rekruttere ansatte til kommunen. 

Vågsland er klar på at kommuneansatte stort sett bruker sosiale medier fornuftig. 

- En fin linje mellom privat og offentlig 

Leder av organisasjonsutvalget i Bodø kommune, Ingrid Lien understreker at det er viktig med etiske retningslinjer når det kommer til bruk av sosiale medier, både som privat og offentlig aktør. 

Hun presiserer at man bør tenke seg nøye om hva man legger ut på sosiale medier i enkelte tilfeller. 

- I sammenhenger der man er avhengig av tillit mellom folk er det i særdeleshet viktig at man er nøye med hva man poster på sosiale medier. Lite skal til før tillit svekkes. Man ser jo at de "heteste" temaene er gjerne politikk og områder der noen mener at noe er urettferdig, men det gjelder alle temaer.  

Ingrid Lien (SP)
VÆR FORSIKTIG:

Ingrid Lien mener at man bør tenke seg nøye om før man publiserer noe på sosiale medier. 

De fleste ansatte i Bodø kommune befinner seg på sosiale medier. I nyere tid har det oppstått en diskusjon rundt hvordan offentlig ansatte skal oppføre seg i de ulike mediene.

Lien understreker at de ikke kan gi noen påbud eller forbud, de kan bare gi råd: 

- Ingen lovhjemler finnes som begrenser hva de ansatte poster på sin private facebook- eller twitterkonto. I bunn og grunn så handler dette om holdninger og bevisstgjøring, og ja, det blir stadig viktigere.

Lederen av organisasjonsutvalget uttrykker at det er viktig å være bevisst på hvilken rolle man har:

- Alle har jo sin definerte arbeidstid og sin definerte fritid. På fritiden er man jo egentlig privat. Men man møtes jo på fritida, enten det er på tur eller på butikken eller på andre arrangement. Slik man opptrer som privatperson, kan lett "smitte" over på hvordan man blir oppfattet som offentlig person. Dette gjelder både negativ og positiv oppførsel. Ja, det er nok en svært fin linje her. Vi kan koke det ned til at vi alle bør oppføre oss veloppdragent overfor andre. "Vær mot andre slik du vil andre skal være mot deg" er et godt gammelt ordtak som ennå har stor verdi, avslutter Lien.