Må vi dra til Danmark for å bli gode svømmere?

Publisert 20.09.2017 av Synnøve H. Svendsen. Endret 24.09.2017.

Svømmehaller har blitt lagt ned for fote rundt omkring i landet. Når svømmeidretten mangler lengdebasseng, og skolebarn ikke får lære seg å svømme, har det gått for langt! 

SLITEN:
Svømmehallen ved Bodin VGS har sett bedre dager. Den er den eneste i Bodø som har 25 meters basseng med seks baner.

På kommunestyremøtet i Bodø 14. september, ble Danmark vist fram som et foregangsland. Der finnes det store basseng til en billig penge, uten luksus og sklier, men som først og fremst er egnet til svømming. Sammenligningen ble brukt for å underbygge et krav om at Bodø må få et bedre bassengtilbud. Spesielt de som driver med konkurranse-svømming ønsker at det skal bli bygd et 50-meters basseng i Bodø. Nå finnes det fire svømmeklubber i Bodø, og det største bassenget er på 25 meter. Det finner man ved Bodin Videregående skole, hvor det folkebad ca. to ganger i uka. På Tverlandet har de også basseng, men det er fra 1970-tallet og trenger sårt en oppussing. Slik går historia igjen rundt omkring i Bodø, som i andre kommuner i Nordland. 50-meters bassenget mangler. Hadde det vært tilstede, hadde muligens stafettlaget til neste sommer vært klar allerede, men det er det ikke. Man skal ikke langt reise langt over landegrensa før man finne svømmeanlegg som er bygd nesten bare på grunn av idretten. Hvorfor kan ikke rike Norge klare det samme? 

Bredt spekter av tilbud
Kulturdepartamentet i Norge har blant annet ansvar for kultur og idrett, og idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokale aktivitetstilbud, både i regi av den medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet. Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette innebærer at Staten skal legge til rette for at alle har en mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. 

Hvorfor er det da så mange skoler som må stenge sine basseng?
De som fortsatt er i drift lærer som regel barna å svømme, og de siste 30 årene er antall drukninger i Norge gått ned. Men ulykkene er fortsatt mange. Redningsselskapet fører statistikk over drukninger i Norge. Fall fra land og brygge er sammen med bruk av fritidsbåt de to viktigste ulykkesårsakene. Vi har fått mer fritid, flere og raskere båter på sjøen, og stadig flere er involvert i vannaktiviteter. Det er grunn til å tro at nedgangen kan knyttes til forebyggende tiltak, som blant annet pålegget om å ha redningsvester i fritidsbåter. Det er kystfylkene Hordaland, Rogaland og Nordland som topper statistikken. 

I likhet med drukninger generelt, er antall barn som drukner redusert de siste 30 årene. Blant alle som drukner årlig, utgjør barn i alderen 0-14 år mellom fem og ti prosent. Andelen er mindre enn for andre aldersgrupper, men målt i tapte leveår er tallet alt for stort. De fleste drukningsulykker blant barn skjer ved bading, og gutter er mer utsatt enn jenter. Dette viser at det forsatt er svært viktig med svømmeopplæring i skolen.

Mestring før konkurranse
Det mener de fleste selvsagt, men de forskjellige svømmeklubbene i landet tar dette på alvor. Her går de sakte framover slik at alle henger med, og at barna kan gå hjem med en mestringsfølelse etter endt trening. Norges Svømmeskole Bodø følger opplæringsopplegget til Norges Svømmeforbund. Det som skiller dem fra skolens undervisning er at de har flere instruktører per barn, og at tradisjonell svømmeundervisning i skolen ikke alltid lærer barn flere svømmearter. Teknikk er viktig, men også det å ha lange nok basseng. Både i svømmeopplæringen, og ikke minst for svømmeidretten. Bodø Svømmeklubb som holder til ved Bodin VGS, har ca. 15 svømmere og flere av de har gode prestasjoner på nasjonalt nivå. Med bedre tilbud og større basseng kan svømmerne nå toppen om de vil, men dagens tilbud er langt fra det de trenger. Derfor hjertesukket på siste kommunestyret: Må vi helt til Danmark for å finne bassenget vi ønsker oss?