Grønn by, grønn flyplass

Publisert 20.09.2017 av Synnøve H. Svendsen. Endret 28.11.2017.

Når den nye flyplassen og byen skal bygges, er miljø og innovasjon i fokus. I Bodø er det tverrpolitisk enighet om at dette prosjektet blir bra for byen. 

EN NY OG MODERNE BY OG FLYPLASS:
Prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen gleder seg til 2025, til den nye flyplassen skal åpne.

- Den nye flyplassen og den nye byen skal være et null-utslippsområde, og en grønn arbeidsplass. For å få til dette, samarbeider vi med Kina og New York på flere områder, sier prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen entusiastisk. Kina er nå åpen igjen for samarbeid, og de har nettopp signert en importavtale om laks. Målet er å få laksen direkte ut via Bodø, for eksempel fra Gildeskål. Et døgn etter den er slaktet, kan den være klar til bruk i en sushirestaurant.

Nord-Norge for alle
På Bodø kommune sin internettside står det at i 2025 skal den nye flyplassen stå klar, bare 900 meter sørvest for dagens. Bakgrunnen er at dagens rullebane fra 1952 må skiftes og at F-16 jagerflyene forlater flyplassen. Dermed frigjøres forsvarets arealer, og disse kan brukes til å utvikle byen de kommende tiårene. Prosjektlederen ser fram til storsatsingen, som vil koste regjeringen og Avinor milliarder.
- Den nye flyplassen vil gjøre Nord-Norge mer tilgjengelig for alle, siden Avinor da kan satse på flere og lengre flyvninger. Både New York og Tokyo står på lista, og da kan både folk og fisk komme enda raskere ut og inn. Vi er også opptatt av at teknologien skal være på topp, og at Norge skal være ledende på dette feltet. I fremtida kan det for eksempel komme elektriske fly, sier Bjarmann-Simonsen.

En demokratisk prosess
En annen som er positiv til ny by, ny flyplass prosjektet, er venstrepolitiker Ida Gudding Johnsen. Hun sier at kommunen jobber godt med saken, og at de har kobla på demokratiet. Folk blir inkludert i prosessen og det er viktig for samholdet. 
- Hittil er vi tidlig i prosessen, og det er positivt at vi også har fått klarsignal sørfra. Om vi kan skape et grønt avtrykk er det flott, sier Johnsen.  

Miljøpartiet de grønne sin representant, Håkon Møller, sier at politikerne foreløpig er samstemte på møtene i Bodø. 

Håkon Møller, MDG
SAMSTEMT:

Natur og miljøhensyn er høyt på arbeidslista, og Håkon Møller tror at flyplassprosjektet blir bra for byen.

- Det virker som et bra prosjekt, og med hjelp av internasjonale eksperter innen byplanlegging, blir dette en by som vil få enda bedre boområder, og en nullutslipps- bydel. Det er selvfølgelig lenge til luftfarten blir utslippsfri, men reiselivet er viktig for Bodø sier han. Så forteller han litt om hvordan flyplassen kan påvirke naturen.
- Den nye rullebanen vil bli lagt nært havet, og der må den fylles på i øst og i vest. Da er det viktig at det ålegresset som befinner seg der, vil bli bevart. Dette er viktig for fiskens mangfold, og denne saken vil komme opp i konsekvensutredningen senere, forteller Møller til Nettopp.   

Randolf Gryt, SV
MINDRE STØY:

Randolv Gryt er glad for endringen som vil komme, når den nye flyplassen vil flyttes nærmere havet.

Unike Bodø
Det at flyplassen vil bli flyttet sør-vestover, gjør at det vil bli mye mindre støy for folket, jubler SV-politiker Randolv Gryt.
- Dette har vært et miljøproblem lenge, spesielt siden miltærflyplassen har holdt til på nesten samme sted som Bodø lufthavn, og de har delt bane med Avinor. Nå forsvinner jagerflyene til Ørlandet, sier han.
- Et problem nå er at grunnen under militærflyplassen er forurenset, og at den må renses før den nye flyplassen blir bygd. Forsvaret er ansvarlig og de må ordne opp i dette. Det kontrollerer Staten, forteller Gryt.   Han er positiv til endringen og moderniseringen, selv om rundt 1000 ansatte blir borte når Forsvaret flytter.
- Vi får nå frigitt en masse areal, men vi må være nøye med hva vi etablerer. Nå vil tog, buss, båt og fly havne på samme sted, og der vi helt unike i verden, sier Gryt.
- Ellers er det bra at det kommer mer folk til Bodø, og de som kommer er mest sannsynlig pengesterke folk fra Kina for eksempel, forteller Gryt med et smil.