Nytt bookingsystem for DNTs turisthytter: Endelig i Salten

Publisert 20.09.2017 av Oliver W. Rønning. Endret 30.10.2017.

Den Norske Turistforening har det siste året jobbet med å teste et nytt bookingsystem for turisthytter. Frem til nå har det bare vært mulig å booke Markahyttene i Oslo, men nå skal også resten av landets turisthytter med, inkludert de i Bodø og omegn.

TURGLEDE:
Friluftsliv er i skuddet, og DNT innfører nytt system for å reservere overnatting i fjellet.

Bodø og Omegns Turistforening tilbyr overnatting i 14 turisthytter i Salten-området, og i første omgang er det tre av hyttene det er mulig å booke på forhånd. Berit Irgens er daglig leder i BOT, og forteller at det er Beiarstua, Lønsstua og Tverrbrennstua som skal være med i begynnelsen. 

DSC_0040_1
HER ER DET:

Daglig leder Berit Irgens i Bodø og Omegns Turistforening viser hvor en av de første hyttene som kan bookes, ligger.

- Turistforeningens mål er å få med alle hyttene, men vi starter forsiktig. Nå i begynnelsen skal vi lage rutiner og bli kjent med systemet, sier hun. 

Oslo, Stavanger og Haugesund
Den Norske Turistforening har fått utviklet dette systemet for alle de rundt 500 turistforeningshyttene i landet. 

Markahyttene i DNT Oslo og Omegn har vært piloter for prosjektet, og nå er altså systemet klart for resten av landets turisthytter.

Foreløpig er dette i startgropa, og de har nylig begynt med dette også i Stavanger og Haugesund.

Legger til rette

Gjengen på Bodø-kontoret skal kurses i oktober. Ikke alt kan gjøres fra DNT sentralt, og det blir den lokale turistforenings oppgave å legge inn hyttene i bookingsystemet, da de bestemmer hvilke rom og senger som skal være mulige å booke. 

Frem til oktober jobber Irgens og de andre med forberedelser. De lager plakater, merker senger med nummer, og tar for seg andre praktiske tilrettelegginger.


sommmmer.... 519
EI AV TRE:

Beiarstua er ei av de tre hyttene som først skal være mulig å booke på nett i Salten.

- Vi har valgt veinære hytter
At det er akkurat Beiarstua, Lønsstua og Tverrbrennstua som er mulige å bestille på forhånd, er ingen tilfeldighet, skal vi tro Irgens. 
- Vi har valgt disse hyttene fordi de er populære, men også fordi de er veinære. Hyttene skal være tilgjengelige for alle mens folk venner seg til systemet. Da bør det også være lett å dra igjen hvis hytta er full og man ikke har reservert, forteller hun. 

Tror det blir etterspurt

I første omgang vil de se an interessen, og Berit tror at gjestene vil etterspørre booking etter hvert som de venner seg til det. 

Hun forteller at de kommer til å lage regler som at man må være på hytta innen et gitt tidspunkt hvis man har reservert. Da har også andre mulighet til å vente og se om det er ledig. 

Det er et stykke å gå til enkelte hytter, og Irgens påpeker at det da kan bli vanskelig å være på hytta til gitte tidspunkter. Derfor mener hun det er bra at de har god tid til å tilrettelegge, for å se om alt fungerer som det skal.

Fortsatt mulig med drop-in
Selv om det legges opp til at man skal kunne reservere rom og senger på internett, er det ikke alle senger som skal kunne bookes på forhånd.

- Minst halvparten av alle senger skal fortsatt være uten forhåndsreservasjon. Vi vil fortsatt opprettholde, og ønsker ikke å undergrave det unike systemet der folk bare kan komme og gå som de vil. Det skal ikke bli slik at man til slutt ha booka, forsikrer Irgens.

I dag er det slik at større grupper ringer og forteller hvor mange de er, og hvor de skal, og så må den lokale turistforeningen selv legge dette inn manuelt. Berit mener at den nye løsningen kan være positiv både fordi man kan booke utenfor kontorets åpningstider, og fordi de nå får bedre oversikt.

- På mange måter er det fint for oss at folk forhåndsbetaler. I dag betales det i etterkant av besøket, og da er det stor fare for at man glemmer å betale. Naturligvis blir det også mye manuelt arbeid med fakturering for oss, og med en slik booking fjerner vi mye ekstraarbeid, sier hun.

- Forutsigbarhet
- Vi gjør dette for at de besøkende skal få litt mer forutsigbarhet. I dag er det mange som ikke benytter seg av vårt tilbud, fordi de ikke tar sjansen på å sove på gulvet eller i verste fall ikke få plass. For eksempel småbarnsfamilier og eldre er blant de som ikke bare kan legge seg i en sovepose på gulvet, forteller Irgens. 

Dagens system er en kalender som viser når store grupper skal være på hytta. Andre besøkende skal derfor kunne se at det kan bli fullt. Irgens sammenligner det nye bookingsystemet med å booke et hotellrom, der man booker rom og seng. Som daglig leder i BOT håper hun at flere vil benytte seg av tilbudet deres når man etter hvert kan booke senger på internett.
- Å booke på nett er i tida, og vi håper på mer besøk, avslutter Berit Irgens i Bodø og Omegns Turistforening.