Rønvikjordene under press

Publisert 23.10.2017 av Margrete Soløy. Endret 23.10.2017.

Nordland fylke vil bygge på dyrkbar mark. De inviterer konsulenter til å legge planer, men trenger klarsignal fra Bodø kommune før noe kan bygges. Samtidig kan bystyret velge å gi mer av Rønvikjordene tilbake til landbruk. 

Rønvikjordene:
Den grå delen som heter N1, viser arealet fylkeskommunen vil bygge på. 

Nordland fylke har invitert fagfolk fra tre arkitekt- og konsulentfirmaer til å forslå hvordan deler av Rønvikjordene kan bygges ut.  De tre firmaene, Norconsult, Tegn3 og Asplan Viak fronter faggrupper som kvalifiserte seg etter en konkurranse som ble utlyst i sommer. De kommer til å levere hvert sitt tilbud før nyttår, forteller prosjektleder Dag Berg-Leirvåg i Nordland fylkeskommune.

Ikke frie tøyler
Leverandørene har ikke frie tøyler, og har en del rammer og føringer å forholde seg til. I den nåværende fasen kan Berg-Leirvåg fortelle at de har dialogmøter med hver av leverandørene, der de legger frem sine tanker, ideer og prinsipper basert på konkurransegrunnlaget. I disse møtene vil Nordland fylkeskommune gi tilbakemelding på bakgrunn av de presenterte planene. 

Saken er komplisert fordi Nordland fylke og Bodø kommune rår over hver sine deler av Rønvikjordene. I tillegg er Bodø kommune planmyndighet i saken, og vil ha en representant med på fylkeskommunens møter med de tre gruppene, og andre møter knyttet opp mot dette. Berg-Leirvåg legger til at alle møtene vil bli holdt i henhold til anskaffelsesloven. 

Veldig synd
Rønvikjordene er et stort landbruksareal rett utenfor Bodø sentrum. Det har i mange år vært en stor diskusjon om hva området skal brukes til. Lilly Antonsen er svært engasjert i miljø og natur, og synes det er veldig synd dersom politikerne nå velger å ødelegge dyrkbare jorder.

- Dette er nesten 100 år gammel dyrkbar mark. Folk burde heller se på det som en attraksjon, istedenfor et byggeprosjekt, sier Antonsen.

Hun mener det er viktig å bevare det som er igjen av norsk matjord.

HÜkon Andreas Mõller(MDG)
MDG-POLITIKER:

Håkon Andreas Møller vil stoppe videre utbygging av Rønvikjordene. 

Viktig politisk sak
Vern av Rønvikjordene er også en politisk sak, og var en viktig valgkampsak for MDG og de andre samarbeidspartiene i lokalvalget 2015. Det sier MDG-politiker Håkon Andreas Møller, som leder komite for plan, næring og miljø i kommunen.

-Det foreligger et kompromiss mellom fylket og kommunen, om at deler av Rønvikjordene kan brukes til andre formål. Det er et mål for oss å reversere det kompromisset, gi områder tilbake til landbruksformål, og stoppe videre utbygging. Når bystyret får planer om utbygging til vurdering, vil vi vende tommelen ned til det, sier Møller. 

Når det er snakk om den pågående konkurransen, virker det som om svært få i kommunen er involvert i saken. For å ha ryggen fri, har de valgt å ikke ha noen folkevalgte med i gruppen som fylkeskommunen har nedsatt for å disponere arealet. Derfor har ikke Møller så mye informasjon om det arbeidet fylkeskommunen nå har bestilt.  

Annelise Bolland 1
INGENTING AVGJORT:

Annelise Bolland sier at ingenting er avgjort enda, og at bygging på Rønvikjordene nå kan sees på med nye øyne.

Bystyre-sak i oktober
Byplansjef Annelise Bolland forteller at byplankontoret har laget helt nytt utkast til kommunedelplanens arealdel. Den kan muligens redde jordene.

- Etter "ny by, ny flyplass", har vi ikke lenger arealmangel. Dette gjør at vi kan se på utbyggingen av Rønvikjordene med nye øyne. Nå har vi levert en arealplan med fordeler og ulemper ved å bygge på jordene, forklarer Bolland.

Hun kan også fortelle at ingenting er avgjort enda, men at det blir opp til politikerne å vurdere situasjonen. Bodø bystyre har møte 26. oktober.

Les mer om "ny by, ny flyplass". 

Les mer om press mot grøntarealer