Vil sikre et grønnere Bodø for alle

Publisert 28.09.2017 av Kristin S. Isaksen.

I en by som vokser raskt, blir det ekstra viktig å verne om det grønne, mener Bodø bystyre. Ny byplan skal verne grønne lunger.

LEKEN OG ARBEIDSGLAD:
Sauehunden Castor elsker å leke på fritiden.

Byens grønne lunger har lenge vært under utbyggingspress, derfor har nå Bodø oppdatert sin byplan. Kommunestyret har vedtatt en grønnstrukturplan som gjør det mulig å sette bremsene på. Den nye planen er mer forpliktende og juridisk bindende enn den forrige. Alle grønne uteområder skal fortsatt være grønne, i følge den nye planen.

Etter en lang prosess, og jevnlige arbeidsgruppemøter mellom de ulike avdelingene i kommunen (som kultur, teknisk og folkehelse), ble den nye grønnstrukturplanen for  Bodø kommune vedtatt den 14. september i år. Denne planen skal også sørge for at de grønne områdene i Bodø blir tilgjengelig for folk flest.

I en by hvor veksten er såpass stor som i Bodø, er det mange ulike interesser å ta i betraktning. Blant annet har det vært uenigheter mellom politikerne om hvor viktig det er med skolehager og bynært landbruk. 

kari valberg
PLANLEGGER:

Kari Valberg er saksbehandler i grønnstrukturplan for Bodø

Men selv om det er mange som skal få sitt, mener Kari Valberg som er arealplanlegger i kommunen og saksbehandler, at det har vært lite uenighet.

- De aller fleste er positive til det vi har lagt fram, sier hun. Valberg forteller videre at den forrige grønnstrukturplanen for kommunen ikke var juridisk bindende, men at de nå ønsket en plan som skulle være mer forpliktende.

Åpner flere stier
For eksempel med tanke på klimaendringene vi står overfor er det også viktig å ta i betraktning hvordan vi planlegger uteområdene når vannet stiger. Ellers legger planen fram en rekke punkter som skal sikre at alle i Bodø får lett tilgang til uteområder. Planen skal også sørge for at det vil bli enda enklere å ta stier eller snarveier i bruk.

 - Vi skal kartlegge stengte stier og veier som er privateide, men som gjerne ligger på offentlig grunn. Her bør det bli lettere å ferdes for syklister og fotgjengere, sier Valberg.

grønnstrukturplan
FOR ALLE:

Slike grønne byrom bør alle ha tilgang til, ifølge Bodø kommune.

- Det er et poeng at alle lett skal kunne ferdes ute, også eldre og funksjonshemmede. Dette ordner vi blant annet ved å ikke plante for mange, eller for store busker. Dessuten er mange allergiske og dette er også noe vi ønsker å ta i betraktning. Andre tiltak er for eksempel ledelinje på veiene for svaksynte, forteller Valberg.

Barna skal med
Planen har fokus på aktivitet for skolebarn og deres utearealer. Skolebarn i Bodø har tatt del i arbeidet med planen gjennom såkalt "barnetråkkregistrering"."Barnetråkkregistrering" er et konsept som skal sørge for at barnas arealbruk blir ivaretatt. Etter som at voksne oppfatter uteområder på en annen måte enn unge, er dette derfor en særdeles viktig registrering. Det er voksne som planlegger og voksne som styrer driften rundt uteområder. Men med denne type registrering vil unges arealbehov bli sett og ivaretatt mye bedre, i følge Bodø kommunes resultatrapport.

Grønn by, grønn flyplass