Terskelen for å melde inn til barnevernet bør bli høyere

Publisert 09.11.2017 av Truls Naas. Endret 17.11.2017.

For ti år siden undersøkte barnevernet 4000 bekymringsmeldinger fra barnehager og skoler i Norge. I 2016 var det nesten 10.000 meldinger. Er noen av disse meldingene unødvendige og skadelige for barna?

STOR ØKNING:
Barnevernet for stadig mer å gjøre.

Å få barnevernet på nakken ser jeg på som flaut og ydmykende. Jeg er selv blitt rapportert inn til barnevernet.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det i 2016 var over 50.000 med barnevernstiltak for omsorgssvikt meldt inn til barnevernet. 

Men hvor går egentlig grensen for å melde om bekymring til barnevernet? Hva tenker de ansatte i barnehager og skoler om konsekvensene av dette?

Da jeg gikk på ungdomsskolen ble jeg selv et offer for barnevernet. Lærerne mine mistenkte omsorgssvikt hjemme. Bakgrunnen for dette var at jeg sov noen dager hos en av mine bedre venner, og kom derfor på skolen i de samme klærne jeg hadde dagene før. Jeg var ikke hjemme de aktuelle dagene. Vi spilte fotball etter skolen, FIFA på kvelden / natta. Vi var barn med masse energi og få bekymringer.

Men da jeg fikk beskjed av mamma om at vi skulle i dialog med barnevernet, fikk jeg en klump i halsen. Det var ille, husker jeg. Barnevernet? Det var noe vi så på med skrekk og gru. Hvorfor ville de snakke med meg? Hva har mamma gjort? Hva har pappa gjort? Jeg skjønte svært lite da kvinnen fra barnevernet tok meg og lillesøster inn til samtale.

Jeg ble overrasket da hun spurte oss om vi hadde det bra hjemme. Hvorfor skulle vi ikke det? Vi hadde et stort hus, trampoline og en hund ved navn Oscar. Alt var perfekt i min verden. Denne ukjente kvinnen forklarte oss at hun ble kontaktet fordi noen var bekymret for oss.

Fra 2013 ble rutinene for registreringen endret. Før dette registrerte man kun én sak per barn. Etter endringene trådde i kraft registrerer man absolutt alle bekymringsmeldinger inn til barnevernet. Dette er selvfølgelig med på å øke antallet registrerte, men neppe hovedårsaken for den kraftige økningen fra 4000 til 10.000.

Når et barn kommer i barnehagen eller på skolen med bustete hår eller uten mat, er det grunn til bekymring. Eller om barnet kommer kledd i det samme som dagen før. Men er dette gode grunner til å melde fra til barnevernet?

Å bli kontaktet av barnevernet er med på å skade familiens stolthet. Og når andre foreldre får vite på at du er i dialog med barnevernet blir problemene enda større. Det vet jeg med erfaring.

Jeg mener terskelen for når man skal melde inn barnevernet bør bli høyere enn det den er i dag.

En genser for lite på vinterstid kan da ikke være så bekymringsverdig at man skal kontakte barnevernet? Men om barnet viser tegn på ubehag i hjemmet må man gjøre alt man kan for å hjelpe.

Det kan være vanskelig å vite når man skal melde i fra til barnevernet. 

Jeg er for barnevernet og barnets eget beste, men man må også tenke konsekvenser i det øyeblikket barnevernet blir kalt inn på teppet.

Etter mine møter med barnevernet ble jeg sett på som en annen person. Jeg ble sett på som han med trøbbel hjemme. Å ha vært i kontakt med barnevernet ble også brukt som skjellsord i en lengre periode.

Ofte er ikke barn flinke nok til å si fra om de har det vondt. Seksjonssjef Anders Henriksen i seksjon for regelverk og barnevernstjenesten i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier følgende til Utdanning: - Skoler og barnehager er ofte de eneste som har muligheten til å oppdage omsorgssvikt.

Det er logisk det han sier. Foreldre blir ofte så blinde av egne handlinger og oppførsel rundt barna at de ikke ser om barnet mistrives. Skoler og barnehager legger merke til dette kjapt, og det er bra!

Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet øker for hvert eneste år. Hva er grunnen til det? Er terskelen for å melde inn blitt så lav? Eller er det faktisk slik at barn i dag oftere har det vondt hjemme? Om det er slik som i mitt tilfelle, mener jeg terskelen for å melde inn til barnevernet bør bli høyere.

For husk: For barna kan det bli store konsekvenser å bli meldt inn til barnevernet. Om det dreier seg om vold i hjemmet skal man ta grep. Men om man melder fra om noe så lite som en genser for lite ser jeg kun negative følger for barnet og foreldrene.