Flere unge faller ut

Publisert 02.11.2017 av Andreas B. Jacobsen.

En voksende gruppe unge i Nordland faller ut av både videregående skole og arbeidslivet. Selv om arbeidsledigheten har gått ned, fortsetter den å gå opp blant de under 30.

TALLENES TALE:
De som telles med i denne statistikken har dokumentert at de ikke kan stå i full jobb.

Antallet uføretrygdede under 30 øker i Nordland. En av tre gjennomfører ikke videregående utdanning, og andelen unge som er arbeidsledig øker.

– Flere ting har bidratt til denne utviklingen. Den største årsaken er nok at det har blitt færre jobber for de som ikke har formell kompetanse, sier Petter Bugge Richardsen, avdelingsdirektør i Nav Nordland.

– Når jeg gikk ut av ungdomsskolen i 1990 var det tilgjengelige flere jobber for ufaglærte, som for eksempel som fiskere. Men nå kreves det videregående med spesialisering for å få jobb på båt. I tillegg til dette er det blitt færre båter. I andre områder kreves det også større kompetanse, og det gjør at de som skal inn i arbeidslivet har større utfordringer nå enn for 20 år siden.

– I nedgangstider vil de uutdannede være de første til å miste jobben, ettersom arbeidsgivere helst vil beholde de ansatte som har fagbrev, sier han.


Vanskelig å lykkes

Richardsen forteller at også andre faktorer spiller inn. Kravet om vellykkethet og selvrealisering har blitt så stort at dersom en ikke mestrer ting blir tapsfølelsen veldig stor. Mange unge får lettere psykiske plager, antakelig som direkte følge av samfunnspresset.

– Vi prioriterer de unge. I tider hvor vi har knappe ressurser er det de unge som får først. Når vi jobber med unge handler det ikke bare om å få dem i arbeid. Vi fokuserer også mot utdanning, fordi vi ser at det er det som vil gi dem trygghet i arbeidslivet senere, sier Richardsen.

– Frafall blant ungdom er en utvikling vi har sett over tid, og vi har justert prioriteringene våre deretter. De unge er en ressurs vi trenger i vår stat. Får vi ikke dem på rett vei får vi rett og slett mangel på arbeidskraft – og vi mangler allerede kompetansesterk arbeidskraft i Nordland.


Venter på resultater

Foreløpig er det ikke dokumenterbare resultater på den økte satsingen mot ungdom. Andelen unge som faller ut øker fremdeles.

– Men vi har eksempler rundt omkring i landet hvor Nav har fått ungdom tilbake i utdanning eller arbeidslivet. Slike strukturelle forandringer tar ganske lang tid før de vises i statistikken. Store samfunnsendringer må til, og vi skal gjøre vår del, avslutter han.