Svært grov overgrepssak

Publisert 09.11.2017 av Synnøve H. Svendsen. Endret 09.11.2017.

En svært alvorlig overgrepssak pågår i Salten tingrett. Den tiltalte mannen skal ha forgrepet seg på seks personer. Noen var under 14 år og noen over, der i blant to samboere. Tiltalte erklærer seg ikke skyldig.  

- EN SVÆRT ALVORLIG SAK:
Sier bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik. Her står hun sammen med aktor og førstestatsadvokat Geir Fornebo i Salten tingrett i Bodø. 

Noen av overgrepa skal ha pågått i flere år i indre Salten i Nordland, og to av de fornærmede var under 14 år da de inntrufne hendelsene skal ha skjedd. I retten kom det fram at når barn er fornærmet i en sak, kan ting trekke ut i tid. Delvis på grunn av barns manglende evne eller vilje til å prate om vanskelige ting, og ofte kan det mangle bevis. Den 40-årige mannen som er tiltalt i saken, kjente de involverte.

Objektiv etterforskning
Forsvarsadvokat Finn Ove Smith ønsker at politiet skal drive en mer objektiv etterforskning. 
- I politiet går det ikke an med synsing. Her må fakta ligge til grunn i enhver sak, sier han. Aktor og førstestatsadvokat Geir Fornebo mener at dette er en selvfølge, og at prosessen har gått riktig for seg her.
- Dette blir poengtert i hver sak, og det er helt normalt. Objektivitet i etterforskningen er viktig, og at alle er oppmerksom på dette.    

Finn Ove Smith
RETTFERDIG RETTERGANG:

Forsvarsadvokat Finn Ove Smith er opptatt av at reglene i og utenfor retten skal bli fulgt. 

Forskjellige typer overgrep
Det er blitt gjort forskjellige typer overgrep, blant annet seksuelle overgrep og fysisk vold ovenfor barn og voksne. Voldtekt skal ha skjedd innad i familien. Strafferammen for en type overgrep når de fornærmede er under 14 år, er minimum tre år i følge Straffeloven (1902) § 195 annet ledd bokstav c, jf første ledd annet straffealternativ, jf § 206. Tiltalebeslutninga er lang og omfattende, og inneholder svært alvorlige hendelser.

Avhørt ni år gammel
Den ene av de fornærmede skal ha blitt avhørt av politiet da hun var ni år gammel. Skolen hadde sendt inn en bekymringsmelding i forkant. Tiltalte avviste anklager. Han ble avhørt første gang i juli 2011. Noen år senere ble jenta tatt inn til samtale igjen, på Statens barnehus i Bodø. Skolen hadde da fått inn tre dagbøker/ skrivebøker, hvor jenta hadde skrevet om overgrepa. Disse bøkene ble levert til politiet. Ene læreren hennes fortalte til retten tirsdag at de er bekymret for jenta, og de lenge hadde skjønt at noe var galt. 
- Hun virker lei seg, sint og nedstemt. Vi ga henne disse skrivebøkene slik at hun kunne skrive eller tegne ned det vanskelige, forteller læreren.   

Flere vitner og sakkyndige skal møte opp i retten denne og i neste uke, og to av de yngste fornærmede har avgitt forklaring på video som blir spilt av i retten.  
Nettopp var en av fire lokalaviser som var til stede i Salten tingrett mandag.