Alle skulle hatt en Buddy

Publisert 17.11.2017 av Kristin S. Isaksen. Endret 01.12.2017.

Mørkved sykehjem er et ganske vanlig sykehjem, men en ting gjør dem helt spesielle: Dette er det eneste sykehjemmet i Bodø kommune som er sertifisert livsgledehjem. Med på laget har de besøkshunden Buddy.

Besøkshund Buddy på Mørkvedsykehjem

Besøkshunden Buddy har på under ett år blitt en stor del av beboernes liv på Mørkved sykehjem. Buddy var med på laget når sykehjemmet ønsket og sertifisere seg som livsgledehjem i mai 2017. Å ha mulighet til og omgås dyr er ett av 9 punkter som skal til for at Mørkved sykehjem skulle kunne kalle seg livsgledehjem. Det var sykepleier Karoline Johnsen, eier av Buddy, som var drahjelpen som skulle til.