Økende satsning på nordlysturisme i Bodø

Publisert 24.01.2018 av Susanne Josefsen. Endret 29.01.2018.

I Bodø er det bare fire aktører som driver med nordlysturisme, noe som er lite i forhold til Tromsø hvor det finnes over 50 selskaper som driver med nordlysjakt. 

I Bodø er det bare Polar Tours og Skagen Hotell som driver aktivt med nordlysturisme, men Stella Polaris og Nordland Turselskap vil snart være med i jakten på nordlyset. Stella Polaris ønsker å utvide tilbudet sitt om nordlysjakt så snart som mulig.

Store muligheter 

Nordland Turselskap har tilbudt nordlysjakt kun på forespørsel noen få ganger, men vil starte med nordlysturisme i Bodø neste vinter. Daglig leder, Ivar Sandland, mener satsningen i Bodø har vært for liten i forhold til hvor store muligheter som faktisk fins. Nordland Turselskap ønsker å markedsføre seg gjennom turoperatører både i Norge og i utlandet, samt gjennom VisitBodø.

- Jeg mener også at det er viktig at aktørene samlet sett klarer å formidle at Bodø også er nord for polarsirkelen, og dermed er det gode muligheter for å se nordlyset, sier Ivar Sandland.

Sandland understreker at det er svært viktig å ikke gi turistene noen garanti, og at de skal være tydelig på at nordlyset ikke alltid er som på Instagram eller lignende, slik at det ikke oppstår urealistiske forventninger.