Samferdselministeren besøkte Bodø - Måtte svare om reinsdyr-tragediene på Nordlandsbanen

Publisert 25.01.2018 av Robin Andersen, Trine R. Aaseth. Endret 25.01.2018.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (FrP) måtte svare på en rekke kritiske spørsmål om siste måneders reinpåkjøringer som har ført til over 400 drepte rein på Nordlandsbanen.  

PRESSEKORPS:
Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen (til venstre) ble møtt av en haug med journalister da han besøkte Bodø togstasjon på grunn av saken om reinpåkjørslene. Her blir han intervjuet av NRK før han setter seg på toget til Fauske for å se utfordringene med strekningen med egne øyne. 

Sjeldent har en togtur fått mer omtale i pressen enn da samferdselminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Bodø togstasjon. 

Klokka 10.30 var lokalmediene Avisa Nordland, Nettopp og Saltenposten, i tillegg til TV2 og NRK, på plass i et bittelite rom i 2. etasje hos Rail Combi på godsterminalen ved Bodø togstasjon da samferdselminister Ketil Solvik-Olsen kom på besøk. Årsaken er at han skal ta en togtur for å synfare Nordlandsbanen og Saltenpendelen, der hundrevis av rein har blitt påkjørt.

20180124_112849-01.jpeg
HEKTISK:

Ketil Solvik-Olsen måtte haste avgårde for å rekke toget til Fauske. Med seg på slep hadde han med seg alt som kunne krype og gå av journalister i Bodø. 

Det skyhøye antallet rein som har blitt påkjørt og drept har skapt en voldsom interesse rundt denne saken. Interessen er like stor lokalt som nasjonalt, og TV2-reporter Roy Arne Salater var til stede for å lage reportasje om Solvik-Olsens mye omtalte togtur. 

- Hvorfor er det så stor interesse?

- Det er fordi det er såpass mange dyr som blir kjørt ihjel og blir drept på makabert vis. Nå har jeg fått oppdaterte tall på at det er 412 dyr som har blitt påkjørt siden 22. november. Det vil si at det er utrolig mange dyr som lider og dør. Det er et blodbad, og det er stor nasjonal interesse rundt det, sier TV2-reporter og profil Roy Arne Salater.

- Vi ønsker at folk skal vite hva vi jobber med
Samferdselministeren synes det mannsterke oppmøtet fra pressen er utelukkende positivt. 

- Det er hyggelig, fordi vi ønsker at folk skal vite om de tingene vi jobber med. Vi investerer mye penger i infrastruktur, både på vei, jernbane, luftfart og havn. Hvis vi ønsker at flere folk skal reise med jernbanen skaper medieoppmerksomheten kunnskap om de tilbudene som finnes, sier Ketil Solvik-Olsen.

- Betyr denne turen noe personlig for deg?
-  Ja, jeg synes det er spennende å se hva vi har i landet vårt. Det er spennende å treffe folk som jobber med de ulike transportformene som vi har ansvaret for.

Store utfordringer
Sametingspresident Aili Keskitalos uttalte til NRK at reinpåkjøringene kan bli et kjempestort problem i framtiden. Fylkesmann i Nordland, Hill Marta Solberg, er enig med sametingspresidenten. 

- Det er viktig at statsråden kommer nordover og får reise med Nordlandsbanen og blir orientert på de ulike utfordringene som er på denne strekningen, sier Keskitalos.

20180124_110626-01.jpeg
ØNSKER TILTAK:

Fylkesmann Hill Marta Solberg (til høyre) mener reinpåkjøringene kan bli et kjempeproblem i fremtiden. Hun ønsker at det skal gjerdes rundt og at det gjøres forskning som kan senke antall drepte rein på Nordlandsbanen.

- Hva er de største utfordringene?
- Det som er det største problemet er at jernbanen går gjennom der reinene befinner seg. Da blir det vanskelig å forhindre at de er på jernbanesporet, men gjerding kan være til god hjelp noen plasser, mens andre steder kanskje utvikle gode teknologiske løsninger som varsler om at det er dyr i nærheten av sporet, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

- Jeg håper at det skal tas initiativ til et forskningsarbeid på å se hvilke andre varslingsløsninger som kan løses. Teknologien er langt framme i dag, så det bør være mulig, legger hun til.  

Solvik-Olsen støtter ideene til fylkesmannen.  
- Det kommer til å bli bygd gjerde på en del av strekningene nå i 2018. Vi skal også se på ulike teknologier som kan tas i bruk, blant annet med utvikling av droneteknologi, sensorer og liknende. 

Mener dette er en viktig togtur
Selv om dette er en nyhetssak som har blitt skrevet om år etter år, har interessen på ingen måte gitt seg.

- Jeg gikk gjennom arkivet vårt rett før jeg kom hit, og da fant jeg samme problemstillingen i 2010, 2011 og 2012. Dette er fremdeles like interessant fra riksmedias side, og det er stor interesse fra folket om det som skjer på Nordlandsbanen, sier Salater.

- Hva er nytt i denne saken kontra det som skjedde i 2011?
-Det er viktig at statsråden er ute og viser seg blant folk, og selv om han har kjørt E6 på kryss og tvers, tror jeg det likevel er viktig for han at han ser dette med egne øyne på denne togturen, både de store avstandene som er på Nordlandsbanen, og ikke minst om at han har noen tiltak å komme med for å forhindre at flere rein blir drept, svarer TV2-profilen.