- God framdrift for ny by – ny flyplass

Publisert 29.01.2018 av Jan Erik Andreassen. Endret 29.01.2018.

Ordfører Ida Pinnerød mener at kommunen har god kontroll på planene om å bygge ny flyplass og lage en ny by på den eksisterende rullebanen. 

GOD FREMDRIFT:
Bodøs ordfører Ida Pinnerød sier at de har god kontroll på fremdriften av ny by - ny flyplass.

I forrige uke vedtok de en avtale med Avinor om forskuttering av planlegging- og prosjekteringskostnader i forbindelse med den nye flyplassen. Summen er på 21 millioner.  Beslutningen om hvor på Bodøhalvøya, Bodø- og Saltenregionens nye flyplass skal etableres, er et nasjonalt strategisk veivalg for vekst og verdiskapning i et nordområdeperspektiv, opplyser Bodø kommune på sine nettside.

Dagens rullebane på Bodø lufthavn ble bygget i 1952. Denne rullebanen må skiftes ut innen få år og Bodø kommune opplyser at rullebanen ikke kan bygges på dagens plassering, på grunn av sikkerhetsmessige årsaker.

Dette gjør at investeringen må gjøres uansett, og ligger derfor allerede inne i Avinors investeringsplan.

- Mange aktører arbeider for prosjektet. De statlige spørsmålene og spørsmål om hvor mye areal forsvaret skal ha vil bli avklart etter hvert. Men det er god fremdrift, avslutter ordfører Ida Pinnerød.