Færrest trafikkdrepte på 62 år i Nordland

Publisert 30.01.2018 av Nika Nielsen. Endret 30.01.2018.

 I 2017 omkom 109 personer i trafikken på landsbasis ifølge SSBs ulykkesstatistikk. Dette er det laveste tallet på 70 år. I Nordland omkom åtte personer i trafikken som er det laveste tallet siden 1955 og er to færre enn 2016.

ULYKKER I TRAFIKKEN:
Antall ulykker og døde har gått ned de siste årene.

Det verste ulykkesåret for Nord-Norge var i 1970 med 72 omkomne. Dette er fire ganger så mange som i 2017.

-Det er hyggelig at tallene går ned. Det er det vi jobber målrettet med, men det er fortsatt en del ulykker og vi har en god vei å gå, sier Arild Hegreberg fra Statens vegvesen.

Økt antall personskader
Antall dødsulykker har gått ned, men ulykker med personskade har økt. I Nord-Norge har bort i mot 400 blitt skadd i trafikken. 


- Det beviser at antall ulykker ikke har endret seg så mye. Dødsfall i trafikken er litt mer tilfeldige, men personskader tyder på at vi fortsatt har en del som må jobbes med. Vi arbeider med å få ned antall ulykker alt i alt, sier Hegreberg.

Nullvisjonen
I Nasjonal transportplan for 2010-2019 legges det vekt på nullvisjonen som er ”en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade”.

- Nullvisjonen er vel antagelig ikke oppnåelig uten veldig drastiske grep. Det er fullt mulig å få det enda mere ned, men tviler på å få slutt på ulykker så lenge folk fortsatt kjører bil, sier Hegreberg. 

Ingen fotgjengere eller syklister omkom i trafikken i Nordland i 2017. Fjerde år på rad har heller ingen under 12 år vært involvert i noen dødsulykker i Nord-Norge.