Kunstgressbane kan ha alvorlige konsekvenser for miljøet

Publisert 01.02.2018 av Nika Nielsen.

I kunstgressbaner brukes det gummikuler for å gi bedre grep og reduserer risikoen for at folk skader seg. Disse gummikulene kalles gummigranulater og er laget av oppmalte bildekk som kan ha enorme konsekvenser for helsen og miljøet. 

KUNSTIG:
Stadig flere kunstgressbaner gir et enormt antall gummigranulat i naturen.

Klima- og miljøvernsjef i Bodø kommune, Jan Wasmuth, vil kutte bruken av disse granulatene og finne andre produkter som er mer miljøvennlige.
- Det viktigste er å slutte å bruke disse gummigranulatene og finne et annet mer miljøvennlig produkt som for eksempel er laget av kork eller sand. De har kanskje ikke samme effekt, men er bedre for miljøet, sier Wasmuth.

Stor utfordring
Lokallagslederen for Miljøpartiet De Grønne i Bodø, Dag Bastholm, mener dette er en stor utfordring.
-Vi håper at kommunene og idrettslagene som er ansvarlig for disse kunstgressbanene er bevisste på hvilke utfordringer som kommer med gummigranulatene, sier Bastholm.

Granulatene fra kunstgressbanen vaskes bort når det regner og blir ikke tatt opp av renseanleggene.
-Renseanleggene har ikke en så finmasket sil, så det havner i overvannskloakken og vil til slutt ende i havet hvis det ikke blir tatt opp av avløpsrenseanleggene, forteller Wasmuth.

Andre alternativer
Jan Wasmuth vil benytte seg av andre alternativer og metoder slik de har gjort i Trondheim.
-Vi vil først og fremst ha slutt på bruken av det, men i Trondheim har de prøvd ut en type sil som fanger opp disse ”perlene”. Det viste seg at man da klarte å fange opp 70-80 prosent av det som kommer ut i kloakken. Ellers fungerer korkgranulater, men problemet ligger også økonomisk.

Farlig for helsen
De oppmalte bildekkene brytes ned til mikroplast og havner i havet som gir konsekvenser for næringskjeden vår.
- Gummigranulatene og andre plastprodukter brytes ned og finner veien til næringskjeden som kan føre til at vi blir syke. Det har konsekvenser for økosystemet generelt. Det er sånn at de minste partiklene blir spist av de minste dyrene, og de minste dyrene blir spist av større dyr og slik fortsetter det til det ender opp hos mennesker, sier han.