Etter flere år med en strykprosent opp mot 50 prosent kan universitetet endelig begynne å se framover

Publisert 01.02.2018 av Vilde Pedersen.

Nord universitet i Bodø har gjort drastiske tiltak for å holde på studentene, og med en reduksjon på 37 prosent kan de endelig se lys i tunnelen.

FORNØYD:
Gry Brandser og Stian Hiis Bergh er begge svært fornøyde med resultatene på dannelsessemesteret etter jul

- Dannelsesemesteret er et semester med mye krevende pensum likevel ser vi at studentene har vært veldig flinke, sier Gry Brandser professor ved Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) om den stupende strykprosenten på dannelsesemesteret ved Nord universitet det siste året.

Redusert med 37 prosent
For prosenten er stupende. I 2016 var det 217 studenter som tok eksamen i fagene ex.phil og ex.fac, av dem fikk 106 karakteren F og strøk på eksamen.

I 2017 var det 212 studenter som tok samme eksamen, men denne gangen var det kun 28 studenter som fikk strykkarakteren. En reduksjon på 37 prosent.

- Det som ble gjort annerledes i fjor fra tidligere år var at vi gjorde ex.phil til skriftlig og ex.fac til muntlig så studentene fikk det delt noe som ser ut til å ha fungert godt, sier Brandser.

Forståelsen
For å forstå hva dannelsesemester er må vi tilbake i tid. Omtrent 400 år f.Kr da Sokrates, Platon og Aristoteles var blant de største vitenskapsmennene og filosofene verden hadde sett.

I dag er alle universitet i Norge påkrevd å undervise i examen philisophicum (ex.phil) og examen facultatum (ex.fac) som er læren om filosofene og deres tanker og funn om vår eksistens. Da Høgskolen i Bodø ble universitet ble disse to fagene oppdelt over totalt ett år der studentene hadde ex.phil sammen med en annet fag fram til jul, og ex.fac etter jul.

Dannelsesemesteret er likevel helt nytt ved Nord universitet og ble innført for første gang i 2014 som et sammensatt semester av ex.fac og ex.phil. Dannelse er også det første møte med høyere utdanning når studenter begynner på Nord, og det er altså fra 2014 og fram til 2016 at stryktallene har vært ekstreme.

Høy strykprosent:
HØY STRYKPROSENT:

Denne grafen viser tallene og antall karakterer på dannelsesemesteret de tre siste årene.

- Det må endres mer
Tross endringer og en kraftig nedgang i strykprosenten er studenter likevel kritisk til dannelsesemesteret. Blant dem ansvarlig redaktør i studentmagasinet Ventus, Øistein Falch (21).

- Strykprosenten var katastrofal som er en av flere faktorer til at jeg er kritisk til hele dannelsesemesteret, sier han.

Han stiller seg kritisk til at ex.phil og ex.fac er det første møte med høyre utdanning for nye studenter og at studenter ikke får begynne på det faget de har kommet til Bodø for å studere.

- Men strykprosenten er betraktelig mindre på dannelsesemesteret nå enn tidligere, så en forbedring er det?

- Ja, og det er et steg i riktig retting. Likevel hadde det i en drømmeverden blitt delt opp slik det var før, så studenter kunne ta de fagene de kom hit for å studere sammen med ex.facen og ex.philen, avslutter han.