Kraftig økning i selvmord blant unge: - Det største folkehelseproblemet vi har

Publisert 01.02.2018 av Robin Andersen. Endret 01.02.2018.

Selvmordstallene fortsetter å øke nasjonalt, spesielt blant ungdom. Prest Odd Jarle Eidner mener det gjøres for lite politisk for å få ned selvmordstallene.

NULLVISJONEN:
Odd Jarle Eidner (til venstre) har invitert fylkesråd Aase Refsnes til LEVEs årsmøte 5. mars for å diskutere veien videre for selvmordforebygging i Nordland. 

I 2016 valgte 614 nordmenn å ta sitt eget liv og tallene øker for hvert eneste år, i følge Folkehelseinstituttet. Dette er det høyeste antallet på over 20 år, og det er første gang det er registrert over 600 selvmord i et kalenderår siden 2011.

- I fjor omkom 150 mennesker i trafikken - noe som også er for mange - men det er likevel fire ganger flere som dør av selvmord. Det forteller meg at selvmord er det største folkehelseproblemet vi har i den moderne velferdsstat, sier Odd Jarle Eidner, leder for LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) i Nordland. 

Aase Refsnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, ser like dystert på selvmordstallene.

- Det er ei forferdelig utvikling. Dette er en oppgave vi politikere må ta på største alvor, sier Refsnes til Nettopp.no.

Flere unge begår selvmord
I 2015 begikk 19 barn, ungdom og unge voksne mellom 0-19 år selvmord. Året før var tallet nede i 14. 

I 2016 ble tallet nesten doblet til 35.

- Det er veldig bekymringsfullt, konstaterer Eidner. 

- Hvorfor begår flere unge selvmord?

- Vi ser at det er veldig press på ungdommen at man skal være vellykket. De skal levere på alle områder; Være flink på skolen, trene masse, se bra ut og få masse likes på sosiale medier. Det er et voldsomt press som ikke alle takler like godt. 

Denne problemstillingen tar Refsnes på dypeste alvor. 

- Vi har hatt kurs med ansatte i videregående skoler, der alle er kurset i selvmordsforebyggende tiltak, mens det er ansatt flere helsesøstre i skolene. I tillegg har det blitt opprettet lokallag i kommuner som har blitt hardt rammet av selvmord, blant annet Steigen og Hemnes. Selvmord er noe vi har et sterkt fokus på, sier Refsnes.

- Men akkurat nå har vi lite målbart å gå etter, altså hva som virker og ikke virker, og hva vi må gjøre videre, erkjenner hun.

Lurer på hva som er oppnådd
Nordland fylkeskommune vedtok "Nullvisjonen" i forrige periode i 2015, en handlingsplan med en rekke tiltak som skal forhindre selvmord og drive med selvmordsforebygging.   

Til høsten går perioden ut, og derfor har Eidner invitert fylkeskommunen og Refsnes til deres årsmøte i LEVE 5. mars. 

- Jeg er usikker på hva de egentlig har oppnådd og hva som blir fortsettelsen. Skal alt som er blitt startet legges ned, eller finnes det noen tanker om en videreføring av den planen som har eksistert, sier Eidner.

Refsnes forteller til Nettopp at denne prøveperioden på tre år blir evaluert fram mot det møtet. 

- Akkurat nå er det ingenting som tyder på at nullvisjonen ikke skal bli en del av den nye handlingsplanen, sier Refsnes.