Gjermund og gjenferdene

Publisert 03.05.2018 av Marte Fredly-Steen. Endret 03.05.2018.

Mange forbinder presten med dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Mindre vanlig er det at Gjermund Gryt (66) gjør husbesøk for å fjerne spøkelser.

USIKKER:
Soknepresten dro på det da han fikk forespørselen fra de tre unge mennene

 I starten av sin prestekarriere fikk soknepresten Gjermund Gryt (66) fra Skjerstad en forespørsel som var noe utenom det vanlige. Fire attenårige menn spurte om presten kunne komme til kollektivet deres for å fjerne spøkelsene de mente var i huset.

-Min første reaksjon var at dette tror jeg ikke noe på. Siden jeg ikke har hatt noe erfaring med den typen greier så dro jeg litt på det.

Gryt hadde kjennskap til én av mennene og beskriver han som en seriøs og oppegående person. I tillegg stusset han over at tre menn i den alderen sov på samme rom, til tross for at det var to andre soverom i huset.

-De klumper seg jo ikke sammen på ett rom hvis de ikke er redde. Det er jo noe av det siste gutter i den alderen vil innrømme. Så da jeg kom dit skjønte jeg at dette var alvor.

BØNN:

Gjermund benytter seg av bønn når han renser hus for uro


Ingen garanti
Til tross for sin egen skepsis gikk Gjermund med på å hjelpe mennene. Han skulle da gjennomføre en liturgi for velsignelse av hus og hjem. Dette gjøres ved bønn og uten garanti. Ingen av mennene hadde et nært forhold til kirken, men da soknepresten ba sin bønn om fred i huset deltok de alle tre med stor andektighet. Han velger å tenke at hvis det ikke fantes et snev av tro i mennenes sinn hadde de ikke bedt presten om hjelp. En del av liturgien lyder slik:

«Alle ting helliges ved Guds ord og bønn. Det gjelder også hjemmet. Hjemmet er Guds gode gave. Vi vil nå overlate dette huset og dere alle til Guds omsorg og varetekt, så dere får bo her i fred og fordragelighet.»


Overnattet i huset
Soknepresten besøkte kollektivet ved flere anledninger, og den ene gangen overnattet han der i håp om å oppleve noe selv for å få en forståelse av hva mennene opplevde. Dette var etter at han hadde gjennomført bønnen. Gryt opplevde ingenting da, og har fortsatt til gode å observere noe som kan likne et spøkelse. Dette til tross for at han selv bor på Skjerstad prestegård som er bygget på ruinene til den gamle kirken. Gjermund ser på det som en positiv ting at han ikke opplevde noe i huset da han overnattet, for det betyr at mennene får fred fra åndene de mente var der.


Et nordnorsk fenomen
Gjermund peker på at dette med fjerning av uroligheter er en utfordring særlig kirkene i Nord-Norge har stått ovenfor. Hvorfor det er sånn har han ikke spekulert i. Likevel ser Gryt på det som finurlig at det er noe som etterspørres, da han hevder at vi lever i en tid der alt skal kunne forklares med vitenskap.

GOD HJELP:

Lekmenn er alltids godt å ha når man er prest

På grunn av etterspørselen utviklet den tidligere biskopen i Nord-Hålogaland Per Oskar Kjølaas liturgien for velsignelse av hus og hjem. Denne velsignelsen kan anvendes til både vigsel av nytt hus og til å fjerne uro. I denne sammenhengen skal kirken være en representant for den gode siden. Gjermund selv har ved flere andre anledninger gjennomført Kjølaas´ liturgi, og kommer gjerne til de som opplever uro der de bor.