Miniportrett: Ole Andre Bøhlerengen

Publisert 03.05.2018 av Frida Mauritzen. Endret 03.05.2018.

Rektor ved kulturskolen, Ole Andre Bøhlerengen

Ole Andre Bøhlerengen er rektor på kulturskolen i Saltdal. Han har bodd der siden 1995, men er opprinnelig fra Drøbak. Bøhlerengen har fagutdanning i musikk, men tar nå en bachelor i ledelse i tillegg.

Hva gjorde at du valgte yrke ditt?

- I min oppvekst har musikk og kultur betydd veldig mye for meg, og det er noe jeg virkelig brenner for. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag om jeg ikke startet å spille piano da jeg var fem år. Det har aldri vært noe tvil, og yrkesvalget mitt falt naturlig. At jeg akkurat endte opp i Saltdal har vært litt tilfeldig egentlig.

Hvordan blir du inspirert?

- Gode kunstopplevelser verdsetter jeg høyt. Først og fremst barn og unge som opptrer med en genuin interesse for det de holder på med.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg sitter og administrer kulturskolen, og det kan være mye papirarbeid som kan gå på blant annet oppfølgingen av de ansatte – som gjør at de kan utøve sitt arbeid.

Hva liker du best med jobben din?

- Det å være med å prege barn til å få en livslang hobby, og se dem utvikle seg og realisere drømmene sine.

Er det noe du ikke liker?

- Det er ikke så mye som er ille. Det må i så fall bli alle formaliteter av papirarbeid. Jeg trives i store trekk ganske godt.