Hell i tilfeldighet

Publisert 03.05.2018 av May Helen Simonsen. Endret 04.05.2018.

Karianne Pedersen (47) er en sykepleier fra Sørfold kommune og forteller om fordeler og ulemper ved helsetjenesten i en stor kommune med liten befolkning. 

SMILENDE SYKEPLEIER:
Karianne Pedersen poserer i gangen på Sørfold Eldresenter.

Navn: Karianne Pedersen
Alder: 47år
Hun har jobbet som sykepleier i fire år på Straumen Eldresenter, men har tidligere arbeidet som hjelpepleier og omsorgsarbeider i Sørfold kommune, samt tatt videreutdanning på hjelpepleier i kreftomsorg.


- Hvorfor har du valgt denne yrkesveien?

 - Åh guri, jeg begynte å jobbe i helsevesenet i 1998, noe som egentlig bare var en tilfeldighet fordi jeg var fri for arbeid. Og når jeg først hadde fått en fot innenfor syntes jeg det var veldig interessant. I min forrige jobb, i hjemmesykepleien hvor jeg jobbet i 12-13 år, følte jeg meg litt som poteten i kommunen, som kunne brukes til det meste. Arbeidsplassen og yrket jeg jobber i i dag er spennende fordi jeg møter veldig mye forskjellig. 


- Hvordan vil du beskrive helsetilbudene i Sørfold kommune?

FOTO: Thale Kristensen
EN TILFELDIGHET:

Pedersen smiler lurt mens vi snakker om hennes yrkesvalg.

- Egentlig har vi et godt helsetilbud, og vi har hatt det i mange år, men vi ser jo nå at det er særlig mangel på sykehjemsplasser spesielt til demente. Vi har tre plasser i kommunen hvor folk blir flyttet ut i fra hvilke behov de har, noe som ikke alltid er like heldig. Vi har jo egentlig ønsket oss et helsehus, hvor vi kunne hatt alt samlet og utnyttet ressursene bedre i kommunen, for eksempel at vi ikke trenger å ha så mange på nattevakt. Totalt i kommunene er vi sju på nattevakt.

- Hvordan bistår kommunen til helsetjenestene? Føler du at dere for nok hjelp?
- Jeg føler at vi kunne fått bedre hjelp. At vi som faktisk står på gulvet og er midt i situasjonene selv kunne blitt hørt litt mer. Det er ikke alltid de som sitter over oss forstår hvordan vi som jobber på gulvet har det når vi er på jobb.


- Hvilke utfordringer møter du i forbindelse med jobben din?

- En av de største utfordringene vi har nå er mangel på rekruttering, både av sykepleiere og hender generelt. Når det kommer til det tekniske så har vi jo sykestuerom, som vil si at legekontoret og legevakta har disponert to rom, slik at vi kan få innleggelse på ganske kort varsel. Det kan være i forkant eller i etterkant av en sykehusinnleggelse, observasjoner som legevakten vil vi skal gjøre før behandling eller observere en behandling som allerede er satt i gang. Det kan være blodtransfusjoner eller antibiotikabehandlinger. Og for å slippe å sende de på sykehuset kan de være på et sykestuerom i inntil tre døgn, men det er jo også vanskelig å overholde med tanke på at det ikke er nok plasser å sende dem videre til.