- Elever lærer på ulike måter, og har forskjellig utgangspunkt

Publisert 03.05.2018 av Frida Mauritzen.

Janne Elisabeth Hagen Kristoffersen, adjunkt og rådgiver ved Saltdal videregående skole
 

 Adjunkt og rådgiver ved Saltdal videregående skole, Janne Elisabeth Hagen Kristoffersen fastslår viktigheten rundt ordningen de har som skal kartlegge for elever med vansker. Det er en dysleksi-vennlig skole som skal sørge for at alle skal klare å komme seg gjennom skoleårene.

- Saltdal videregående er en liten skole. Vi har fem forskjellige utdanningsprogram, og om lag 200 elever. På små skoler er det naturlig at det blir et tettere miljø. Faglig sett får dem nok bedre oppfølging også. Her ser vi hver enkelt elev, og kan lettere tilpasse oss etter deres behov.

Rådgiveren mener de har et godt system. De følger med på prestasjonene til hver enkelt elev. I tillegg ser de på helheten – vises det dårlige resultater, må endring gjøres. Er det noen som står i fare for å ikke få karakter, prøver lærerne å få dem inn igjen på rett kjøl.

- Det er viktig at det er god dialog mellom lærerne og elevene, slik at det ikke blir noe støy i kommunikasjonen. At vi kan forstå hverandre på best mulig måte. En ting som er viktig å huske på er at elevene lærer på ulike måter, og har forskjellig utgangspunkt. Jeg tror lærerne er fleksible på denne måten.