Forberedelser for generasjon prestasjon

Publisert 04.05.2018 av Pernille Tømmerås.

Sørfold kommune + realfag = sant

Hva får du når du blander en kommune med fokus på industri og et senter med fokus på realfag?

SE OG TA PÅ ALT:
Tea, Thale og May-Helen studerer forskjellige bergarter NEWTON-rommet har samlet inn.

En knapp time utenfor Bodø, ligger Sørfold kommune. Kommunen med like under 2 000 innbyggere over 1 637km 2 viser igjennom lokalene på skolen hvordan de ønsker å satse på realfag og læring av dette i tidlig alder.

NEWTON I SØRFOLD

 

Samarbeider med nabokommuner for å gi flere tilbudet om morsom læring.

Fokuserer på lokal industri og næringsliv - energi, fiskeoppdrett, og geofag/mineral.

Etablert i 2015 i samarbeid med kommunen.

Kommunal satsning på realfag

15 minutter fra Fauske med rute mot Steigen og Lofoten, finner du Straumen barne-og ungdomsskole. I 1.Etg ved skolen, kun et steinkast fra parkeringen, finner vi lokalene som i tråd med NEWTON på nasjonalt nivå satser på læring av kommunens industri og næringsliv.

Samarbeidspartnere som Elkem Salten, Smolten AS, Sisomar AS og Marine Harvest er alle store industribedrifter som i stor grunn holder til i Sørfold og som da også drives av kommunens innbyggere. 

Bjørnar Pettersen forklarer May-Helen om koblingen mellom NEWTON og Sørfold
HAR MYE KUNNSKAP:

Bjørnar Pettersen forklarer May-Helen om koblingen mellom NEWTON og Sørfold.

Nettavisen Nettopp besøkt tidligere i vår ”NEWTON-rommet” som ligger på skolens område, og ble møtt av leder Bjørnar Pettersen.

Engasjementet ligger til grunne for alt
Pettersen, lærer ved skolen og leder ved NEWTON-rommer pendler til og fra Bodø og Straumen flere dager i uken forteller at det er elevenes engasjement som driver han.

” Å være Newton-leder i Sørfold, er som å ha en stor supportergjeng med langs løypa: Alle her, fra de minste til kommunens øverste ledelse, heier på deg! Det gjør jobben til en fornøyelse og glede hver eneste dag!

Modeller og molekyler, forskning for både store og små, fra barnehagen og til voksenopplæringen, alle er velkomne og begrensningene er små.

MODELLER PÅ UTSTILLING:

NEWTON-rommet er spekket med realfagsrelatert kunst.

Forberedelser for generasjon prestasjon
Praten går og Pettersen kan fortelle at han ikke kunne sett for seg et bedre tilbud til barna i kommunen. For å oppleve aktivitetene hos Newton Sørfold trenger du verken være barn eller bosatt i kommunen, alle er velkomne for et lærerikt opplegg.

Som kommune med flere industribedrifter er det viktig for Sørfold å lære barn det grunnleggende i hjemstedets drift og fremtid. I form av lek og morro for barnehagebarna, og forskning de kan koble opp mot dagligdagse syn og funn for de eldre er det aldri en kjedelig dag på NEWTON-rommet.

Ved NEWTON-rommet og Bjørnar Pettersen i spissen får de muligheten til nettopp dette. 

SPEIDER ETTER GULL:

Bjørnar Pettersen viser hvordan han med forstørrelsesglass kan se blant annet gull i noen av steinene som er samlet inn av elevene