- Om målet er å bli integrert, så er det kanskje lettere på bygden

Publisert 04.05.2018 av Martin Hjellestad.

Leder for flyktningtjenesten i Beiarn Kommune, Marit Moldjord, mener det er feil at små kommuner ikke lenger skal få motta flyktninger.

LEDER:
Marit Moldjord er leder for Flyktningstjenesten

Staten anmodet for en del år siden alle kommuner om å ta inn flyktninger, og i 2012 ble det et enstemmig kommunestyrevedtak i Beiarn kommune for å nettopp gjøre dette. Siden 2013 har kommunen tatt imot 36 flyktninger. Nå har KS (Kommunens sentralforbund), og IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) satt en standard som sier at kommuner under fem tusen innbyggere ikke lenger får lov til å bosette flyktninger, sammen med et krav om å bosette minst ti personer om gangen.

Leder av flyktningtjenesten i Beiarn kommune, Marit Moldjord, argumenterer for at integrering foregår bedre i mindre kommuner enn i større.
- Integrering og inkludering i store kommuner vil jeg ikke påstå er det beste. De som er fra ett miljø havner i lag med andre fra samme land og kultur, og da blir man ikke en del av det norske miljøet. Om målet er å bli integrert, så kan det være lettere på bygden.

I dag bor det litt i overkant av tusen personer i Beiarn, men det blir stadig færre.

- Med forutsetningene vi har, gjør vi en god jobb på lik linje med alle andre som tar imot flyktninger. Folketallet i Beiarn går ned, så vi er veldig glad for de menneskene som kan bosette seg her.

De fleste flyktningene kommer fra Syria, resten er fra Etiopia og Sudan. Det er en stor overgang til Beiarn.

- Man må ha forståelse for at klimaforandringen er stor. Folk har kanskje aldri gått på is eller snø, og opplevd minus tjue grader. Vi er vant med å kle på oss ull fra ytterst til innerst, men de som ikke er akklimatisert fryser både inne og ute. Når de kommer over dette, så er det veldig mange som begynner å trives. Både på grunn av det er trygt, de er omgitt av hyggelige folk, og at de er ute på bygden, sier Marit Moldjord.

NTB skrev om en lignende sak i 2017 om Smøla kommune. Ordføreren i Smøla ville bosette flere flyktninger, men i likhet med Beiarn fikk de ikke lov.

«Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forsvarer praksisen. Hun mener kommunene som ikke mottar nye flyktninger, heller bør se på det som en mulighet.
– De har nå en lomme og god mulighet til å satse fullt på kvalifisering og få flere over i arbeid og utdanning, sier hun til NTB.»

Arbeidsledigheten i Beiarn er i mars på 0,8 prosent.