Elkem Salten eksporterer til hele verden

Publisert 04.05.2018 av Tea Skarpjordet.

Elkem Salten i Sørfold er at av vedens største og mest moderne silisiumverk, og eksporterer til hele verden..

Smelteverket i Sørfold
Elkem salten produserer silisium

I mineralet kvarts finnes grunnstoffene silisium og oksygen, og hvis man vil ha silisium må man skille disse to. Silisium er en avgjørende bestanddel i all elektronikk, da det er en halvleder som leder strøm når det varmes opp.

Silisiumet som produseres på Elkem brukes blant annet i aluminiumindustrien, innenfor elektronikk, mobiltelefoner, batterier og medisinske instrumenter, for å nevne noe.

HR-sjef
HR-sjef:

Rune Olsen gir omvisning til journaliststudenter.

Viktig for miljø og energigjenvinning

Human Resources (HR) sjef Rune Olsen forklarer hvordan Silisium produseres og i hvilke produkter vi finner det i, for eksempel tannkrem og leppestift. I tillegg produserer Elkem spillvarme til idrettsbanen i Sørfold, slik at den holder seg isfri om vinteren.
- Elkem slipper ut sterkt forurensende gasser, og ved oppdagelsen av dette har vi startet en ombygging slik at utslippet skal reduseres. De siste årene har det blitt investert mye penger slik at produktet som produseres blir renere ved å bygge om to av de tre smelteovnene.

- Vi er også i gang med å bygge et energrigjenvinningsanlegg, der 30 prosent av energien Elkem bruker gjenvinnes. Dette er et viktig miljøprosjekt for oss, og vi ønsker å bli mer framtidsrettet. 

 

Elkem
Elkem:

Omvisning hos Elkem salten i Sørfold.

En midlertidig arbeidsplass
Som Olsen selv sier har han jobbet her midlertidig i 30 år. Det var anleggsarbeider han var utdannet som, men med 160 nyutdannede og 12 lærlingeplasser, ble det ikke slik.
- Store deler av familien jobbet på Elkem, og da det ble utlyst at de trengte fire operatører kastet min far seg i bilen og kjørte til samvirkelaget der han visste at jeg holdt til. Han kastet meg inn på kontoret til personalsjefen hos Elkem, og her har jeg jobbet i diverse stillinger helt siden da.