Rektor ved oppvekstsenteret på Skjerstad: - Elevene får tett oppfølgning

Publisert 04.05.2018 av Silje Olsen.

Et oppvekstsenter samler alle barn og unge fra Skjerstad, Breivik og Kvikstad/Ljønes. Anne Margrete Brekkan (58) fra Sunnmøre er rektor ved oppvekstsenteret, hun selv er tilflytter og har etablert seg med hus og familie på Skjerstad.

GODT MILJØ:
Anne Marie Brekkan beskriver miljøet på oppvekstsenteret som veldig godt blant barn og unge.

Brekkan kom til Skjerstad etter endt lærerutdanning i Bodø. Hun møtte mannen sin på universitetet, flyttet til Skjerstad og fikk jobb som lærer på skolen i Breivik. Hun forteller at hverken hun eller mannen har tilknytning til Skjerstad, men de kjente noen som bodde der.

På 90-tallet ble skolen i Breivik lagt ned, alle elevene og lærerne ble flyttet til oppvekstsenteret på Skjerstad. Brekkan fortsatte som lærer frem til 2015, til hun inntrådte i stillingen som rektor. Hun beskriver skoletilbudet som godt.

- Vi har god voksentetthet, som gjør at elevene får tett oppfølgning. Elevene blir sett på en helt annen måte enn de gjør på en stor skole. Også lærerne opplever at det kommer tett innpå hver enkelt elev, sier hun.

Voksentetthet:
VOKSENTETTHET:

Anne Marie kan stolt fortelle at det blir voksentetthet blant elever og lærere på en liten plass.

Mangel på lærere
Oppvekstsenteret har i dag 39 elever fordelt fra 1 til 10 klasse. De har også en barnehage med 14 barn. Det er seks lærere fordelt på klassene, hvor lærerne må dekke alle fagene. Brekkan forteller at de har fått det greit til, men de ser at det er mangel på lærere og at rekruttering av lærere er blitt vanskeligere. Videre sier hun at de har enkelte lærere som pendler fra byen, og at det kan være utfordrende å beholde disse over en lang periode. De ønsker seg derfor lærere som bor i området, som er stabil.

Barn og unge på Skjerstad, Breivik og Kvikstad møtes ikke ofte på fritiden med mindre det er fritidsaktiviteter som fotball, kor eller speider. Derfor blir oppvekstsenteret sett på som en møteplass for elevene. Brekkan beskriver miljøet blant elevene som bra, forutsigbart og trygt. 

Barnehage:
BARNEHAGE:

På oppvekstsenteret har du også barnehage. Barna får en trygg overgang fra barnehage til barneskolen.

- Jeg tror at for de yngste elevene er det et gode å ha skole i nærmiljøet sitt, det er trygt og godt for dem. Overgangen fra barnehagen til skolen er lett, 5-åringene i barnehagen hospiterer hos 1.klassen én til to dager i uken. Barna får da muligheten til å bli kjent med lærer og medelever.

Press på ungdommen
Brekkan sier at hun opplever at det er mindre press blant ungdom på bygda enn det er i byen. På bygda kan ungdommen være mer seg selv, for eksempel i forhold til det med klær og mote.

- Jeg husker jeg hadde en elev på ungdomstrinnet, vi skulle en tur til byen med klassen, da sa han «jeg må vel ta på meg by-buksa», han gikk vanligvis i joggebukser. Så jeg tror det er litt mer avslappet i forhold til sånne ting, forteller hun.

De har i tillegg har god erfaring med elever som har spesielle behov, eksempler er dysleksi eller problemadferd. Det er flere som har flyttet med barna sine fra en stor skole og kommet til Skjerstad fordi de mener barna deres får et bedre tilbud. Barna blir sett og får mer voksenkontakt.