Fisk til folket

Publisert 04.05.2018 av Marte Fredly-Steen.

I 2001 ble det vi i dag kaller Salten Smolt i Breivik til. Anlegget er en del av gruppen Salten Aqua, og er ett av seks produksjonsledd som gir deg laks på middagsbordet. 

MYE LAKS:
I de største karene hos Salten Smolt kan det være opptil 350.000 laks

Agnar Gryt (66) er driftsleder ved anlegget i Breivik, og har vært med siden produksjonens spede begynnelse.

-Den gang da startet vi med 2,5 millioner smolt, men for ca. 5 år siden økte vi til 4 millioner smolt.

På et anlegg i Rognan klekkes rognen før det startfôres og sendes til Breivik. Når smolten kommer dit holdes den i innendørs kar før den sendes videre til blant annet Vesterålen. De største karene kan holde opp til 350.000 smolt.

SER MOT FREMTIDEN:

Agnar Gryt (61) ser fram til en eventuell dobbling av produksjonen

Miljøvennlig produksjon
Salten Smolt driver produksjonen på gammelmåten. Isteden for å resirkulere vannet i karene som de nyere anleggene gjør, så tapper Salten Smolt inn nytt vann og slipper det gamle ut i fjorden. Dette mener Gryt er noe av det som gjør de unike og bidrar til veldig god kvalitet på smolten. At dette er en god måte å holde smolt på er det liten tvil om, for i februar 2018 endte laksen fra Salten Aqua i toppsjiktet i Monterey Bay Aquarium Seafood Watch´ kåring av miljøvennlig lakseproduksjon. Agnar opplyser om at de stadig jobber mot nye miljømål i smoltproduksjonen sin. 

- Det er nye miljømål hvert år. For eksempel kan vi slippe ut mindre i fjorden, og vi kan bruke mindre strøm.

Ønsker å utvide 
Slik som de fleste andre bedrifter ønsker anlegget i Breivik å utvide. Per dags dato har de syv ansatte, men ønsket er en dobling.

TRENGER ARBEIDSPLASSER:

En økning i produksjon er et positivt bidrag til bygda som hele tiden trenger arbeidsplasser.

-I framtiden håper vi på å få bygge ut til dobbel kapasitet av det vi har nå. Kundene og markedet krever mer fisk, og vi får flere arbeidsplasser til bygda.

Agnar tror at en eventuell utbygging vil ha en positiv effekt på produksjonen og for bygda. Han ser på flere arbeidsplasser som et viktig virkemiddel for at lokalsamfunnet skal bestå.

-Det ser ut som at det skal gå bra å få en ekstra tomt , men eierne av anlegget må gå inn for utbyggingen.