Lakseoppdrett for fremtiden

Publisert 04.05.2018 av Patrick Key.

Salten Smolt har med sine syv ansatte økt produksjonen av babyfisk fra 2,5 millioner til hele 4 millioner de siste fem årene.

Oppdrettsanlegget:
Salten Smolt

Oppdrettsanlegget har eksistert siden 2001, og har to avdelinger: Èn på Rognan og èn i Breivik. På Rognan er det klekkeri og startforing, før fisken blir fraktet til avdelingen i Breivik, hvor den etter hvert skal ut på havet.

thumbnail_Agnar 2
Driftsjef:

Agnar Gryt (61)

Agnar Gryt (61) var med å starte opp oppdrettsanlegget i 2001. Nå har han jobbet som driftssjef i Salten Smolt siden 2014.

Hva slags fisk er det som er her på Salten Smolt?
- Vi driver bare med lakseoppdrett. Grunnen til det er at det er den mest etterspurte fisken på markedet og er også grei å håndtere. Fisken brukes til matproduksjon, som selvsagt er veldig viktig, forteller Gryt.

Høy kompetanse
Med bare syv ansatte på anlegget, er det mye arbeid som skal gjøres. Kompetansen om vedlikehold stilles derfor høyt.
- Arbeidsoppgavene er varierte. Anlegget har utviklet seg til å bli mye mer avansert, og vi er derfor avhengige av å ha gode folk. Vi går også vakt her på anlegget 24 timer i døgnet.

Hva innebærer det å gå vakt?
- Det er alt fra å sjekke parametere, oksygennivå, saltinnhold og at fisken generelt har det bra. Den største og viktigste arbeidsoppgaven er å gå på foringsrunder. Fisken skal være mette til enhver tid, forteller Gryt.

Salten Smolt
Salten Smolt
Utenfor oppdrettsanlegget

Godt rykte
Videre forteller Agnar om hva som særpreger Salten Smolt.
- Det som gjør oss unike er at vi leverer veldig god smolt. Vi har fått mye skryt de siste årene, og det er blant annet fordi vi håndterer smolt på "den gamle måten".
Hva mener du med "den gamle måten"?
- Alle nye anlegg blir bygd med en annen teknologi, som gjør at de resirkulerer vannet. Det gjør ikke vi. Her kommer det vann inn, og det går vann ut igjen.

Store planer for fremtiden
Med økende forespørsel fra kunder og marked, har Salten Smolt lagt en stor plan for fremtiden.
- Jeg ser for meg at vi bygger ut til dobbelt så stor kapasitet som vi har nå, og grunnen er at etterspørselen øker. Det forutsetter også at vi skaffer flere arbeidslasser, men det ser lovende ut, avslutter Gryt.