Mange millioner  til idrett og friluftsliv

Publisert 06.09.2018 av Martin Hjellestad. Endret 06.09.2018.

De siste fem årene har Bodø kommune gjort investeringer på rundt 417 millioner kroner til idrett, nærmiljø og friluftsliv. En av de største investeringene denne perioden var bygging av klatrehall i Mørkvedhallen  til 70 millioner. 

NY KLATREHALL:
Klatrehallen til 70 millioner på Mørkved er en av de største investeringene i perioden 2014-2019. Byggingen startet 2018, og skal stå ferdig 2019. 

Bydelene Hunstad, Mørkved og Støver har i overkant av 10 000 innbyggere, og huser mange studenter som går på Universitetet i Nord.

Kommunen har lagt ut høringsutkast til "Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022", og høringen avsluttet 31.august.  Artikkelen er basert på høringsutkastet, og dette er foreløpig status. 
Høringsutkastet har delt forslag inn i: Prioritert handlingsplan, forslag til prioritering av tiltak uten finansiering, og allerede ferdigstilte og påbegynte anlegg som søker statlige spillemidler. 

Her kan du se hele dokumentet - prioritert handlingsplan.  

SM= Spillemidler - KM= kommunale midler - PM= private midler - Alle tall er oppgitt i hele 1000

 

Spillemidler: Hele overskuddet fra Norsk tipping går til samfunnsnyttige formål. I 2017 var overskuddet totalt på 5251 milliarder kroner. 86% av det totale overskuddet går til tippenøkkelen, som Stortinget fordeler. 64% av disse pengene går til idrettsformål, altså 3360 milliarder kroner.

11: 1,7 km sykkelsti Hunstadlia. Km:100, SM:100.
16: 1,3 km tursti Jensvolldalen-Hunstadlia. KM: 110, SM:100.
19: Treningspark Mørkvedlia. KM:1350, SM: 350.
21: Kyststi Bodøsjøen-Mørkvedbukta. KM:15 000, SM:3000, PM: 5000.
27: Servicebygg Mørkvedlia. KM: 2200, SM:1200.
Foreløpig er det da beregnet 28 millioner kroner til bydelen.

Forslag til prioritering av tiltak uten finansiering 2019-2030: 
"Denne planens oppgave er å synliggjøre behov som foreligger, uavhengig av Bodø kommunes økonomi. Bystyret kan velge å gi anlegg på uprioritert handlingsplan finansiering gjennom budsjettvedtak, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass."
1: Friidrettsanlegg rehab Mørkvedlia. KM: 500.
2: Basseng rehab, bodin bad. KM: 4500, SM:6000, PM: 4500.
6: Ridehall rehab, Hunstad: KM: 250, PM: 250.
9: Fotballhall, Møkvedlia: SM:10800, PM: 59200.

Allerede ferdigstilte og påbegynte anlegg som søker statlige spillemidler: 
4: Basis- og turnhall, Mørkvedhallen, søknadssum: 10800.
11: Rehab, lysarmaturer, søknadssum: 182. 
12: Ballbinge B rehab, søknadssum: 300. 
20: Klatrehall, mørkvedhallen, søknadssum: 12800. 

Kilder: Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022