Skeptiske til karakterkrav

Publisert 12.09.2018 av Marte Fredly-Steen, May Helen Simonsen.

Høsten 2016 innførte regjeringen karakterkrav for å bli lærer. Flere er fortsatt skeptiske til det omdiskuterte kravet.

FORTSATT SKEPTISK:
Lektorstudentene Pernille Solberg Fredriksen (øverst) og Ingjerd Arnøy (nederst) er skeptiske til lærerløftet.
BEDRE MED SNITTKRAV:

Miriam Jensen Tveit synes at et snittkrav til karakterene vil være bedre enn ett karakterkrav i hvert eneste fag.

Høsten 2016 innførte Kunnskapsdepartementet lærerløftet. Dette gikk blant annet ut på å innføre et minstekrav på karakteren fire for de som hadde praktisk matte (P-matte) fra videregående. I tillegg må søkerne ha et karaktersnitt på 3,5, fra studiespesialiserende på videregående. Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

håpte blant annet at et karakterkrav ville øke læreryrkets status og gjøre utdanningen mer prestisjefylt. 

Det ble tilbudt en ekstra matteeksamen for de som oppfylte det gamle kravet på tre i matematikk, men det var likevel nær 8000 søkere som ikke var kvalifiserte i 2016.

Kravet førte til stor debatt, og derfor har vi snakket med lektorstudentene Pernille Solberg Fredriksen og Ingjerd Arnøy, og førsteamanuensis Miriam Jensen Tveit ved Nord universitet. 

Hør her hva lektorstudenter og førsteamanuensis hadde å si om saken.